Groenteboerinnetje

Wie zijn we?

 1. Wij, dat zijn Jos en Astrid Platen, runnen al een flink aantal jaren dit bedrijf. Van oudsher een vee- akkerbouwbedrijf, vanaf eind jaren negentig een groente- akkerbouwbedrijf.

Begonnen met een klein assortiment aan groente, nu verbouwen we zo'n  50 soorten groente en verschillende soorten consumptie aardappelen, bedoeld voor de huisverkoop.

Vanwege het feit dat we zoveel mogelijk mensen willen laten genieten van de groei en bloei op ons bedrijf, komen er al een aantal jaren leerlingen van bijvoorbeeld lagere scholen bij ons, om te leren hoe groente en aardappelen nu eigenlijk precies groeien, verbouwd worden.

Stagiaires van verschillende soorten onderwijs komen bij ons, om hier ook een graantje van mee te pikken.

Vanuit deze ervaringen bekeken hebben wij het plan opgevat om een zorgboerderij met dagbesteding te gaan starten. Dit is, na gedegen informatie te hebben ingewonnen, ons goed te hebben laten voorlichten, ons aan te sluiten bij  BEZINN, dan ook werkelijkheid geworden in januari 2016.  Kinderen, volwassenen met verschillende beperkingen, hebben vaak nog zoveel mogelijkheden,zodat ze bij ons de dag door kunnen brengen op een aangename manier, en ze leren er ook nog wat van.

Bij het woord beperkingen van te denken aan:

 1. lichamelijke/geestelijke beperking,
 2. psycho/sociale beperking,
 3. auditieve/visuele beperking
 4. burn out/overspannen
 5. re-integratie.
 6. respijtzorg voor kinderen.

Door de deelnemers, uit verschillende doelgroepen, allemaal het gevoel (proberen) te geven dat ze nuttig zijn, allen een eigen taak te geven met daarbij de passende verantwoordelijkheid, krijgt een ieder op zijn/haar niveau een waardevol bestaan bij ons, bij Groenteboerinnetje.


Het werk

Het werk kan heel verschillend zijn, er kan hier bijvoorbeeld worden:

 1. gezaaid,
 2. geplant,
 3. geoogst,
 4. producten klaarmaken voor de verkoop,

Maar ook: schoffelen, beregenen, gras maaien en nog veel meer.

Maar er is zeer zeker ook ruimte voor een grapje,of een goed gesprek, even ontspannen met de hond en/of katten, of met elkaar.

Een ieder krijgt zijn/haar taak naar vermogen en kwaliteiten, met daarin passend de rust die een ieder op zijn tijd ook nodig heeft.


En verder......

Verder is er zeer zeker ruimte voor een grapje, of een goed gesprek, even ontspannen met de hond en/of katten, of met elkaar.

Een ieder krijgt zijn/haar taak naar vermogen en kwaliteiten, met daarin passend de rust die een ieder op z'n tijd ook nodig heeft.

Wanneer iemand bij ons nog mogelijkheden ziet die niet genoemd zijn, of niet ervaren worden op onze boerderij, dan kan er altijd gekeken worden naar mogelijkheden of datgene ook ingepast kan worden of niet.


Jaar van opening

Wij zijn in 2016 als zorgboerderij gestart.