Groot Wagensveld

Wie zijn we?

Al een aantal generaties is de boerderij toevertrouwd aan de familie Van de Fliert. Vanaf 1997 hebben Wim en Anja hier nu de touwtjes in handen.

Door een spontane zorgvraag door een juf van school is daaruit het begin ontstaan van wat nu de zorgboerderij is geworden. Met een warm en bewogen hart wordt er voor iedereen een passende oplossing gezocht.
 

De motivatie voor dit alles is ontstaan vanuit het besef en geloof dat God zoveel heeft geschonken en dat dit mag worden gedeeld met hen die op ons pad komen. Door een ieder te betrekken bij de werkzaamheden op de boerderij komt er weer ruimte voor voldoening en besef van eigenwaarde.


Het werk

Dit is onze boerderij

Onze zorgboerderij is er om mensen een zinvolle daginvulling te geven of iemand helpen te integreren in de maatschappij. Een plaats waar ieder ongedwongen zichzelf kan zijn, waar niet gekeken wordt naar beperkingen, maar juist naar iemands mogelijkheden.
We willen deelnemers de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn en op hun eigen tempo een bijdrage te leveren. Iedere persoon komt met zijn eigen levensverhaal en achtergrond, ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten gekregen.
 

Voor wie?
Voor ieder mens is het belangrijk om een dagritme en een nuttige invulling van de dag te hebben. Het is prettig als de communicatie en cultuur daarbij op elkaar zijn afgestemd. Onze zorgboerderij is zo’n plaats en biedt dagopvang voor mensen die een indicatie hebben voor dagopvang of een Persoonsgebonden Budget. Er wordt uitgegaan van de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. Het dagprogramma wordt in overleg met de deelnemers samengesteld.
 

Welke activiteiten worden er aangeboden?
- Verzorging van de dieren
- Meehelpen met eieren rapen
- In moestuin bezig zijn
- Meehelpen in de timmerwerkplaats
- Knutselen
- Wandelen in het bos
- Individuele activiteiten onder begeleiding
 

Natuurlijk is er het samen eten en bijvoorbeeld een eitje bakken van de eigen biologische kippen, die in het weiland rondscharrelen of het samen appelmoes maken van appels van de eigen appelboom.


Kosten van zorg en begeleiding

Dagbesteding, begeleiding of arbeidstraining op een zorgboerderij kost geld. De tarieven lopen uiteen, omdat het per zorgvrager verschilt hoeveel begeleiding nodig is.

 

Geen gewone werkplek
De zorgboerderij is geen gewone werkplek en kost daarom geld. Er wordt immers rekening
gehouden met ieders mogelijkheden en beperkingen. Naast het werk dat u doet op de boerderij
krijgt u ook de nodige begeleiding en arbeidstraining. We steken daar veel tijd in en hebben ook
speciale begeleiders daarvoor in dienst.
 

Meer informatie
Wanneer iemand zorg of begeleiding wil op de zorgboerderij, zijn er verschillende manieren om dit te betalen, bijvoorbeeld met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of door middel van geld van de gemeente of van de uitkeringsinstantie. Hoewel er steeds meer mogelijkheden komen, is het in de praktijk soms moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Meer informatie hierover zullen we u graag geven maar u ook terecht op de website van het Federatie Landbouw en Zorg.


Jaar van opening

Wij zijn in 1994 als zorgboerderij gestart.