Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Hemelrijksche Hoeve

Zonnepanelen

Recentelijk zijn er 100 zonnepanelen gelegd op het dak van de zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve. Met deze zonnepanelen wordt electriciteit gemaakt. Voldoende om geen electriciteit meer te hoeven aankopen.

Zie ook: www.hemelrijkschehoeve.nl
2 december 2011