Buurtboerderij Het Oosterbroek

Wie zijn we?

Wij zijn Ans Herder en Vincent Doedens.
We zijn een buurt(zorg)boerderij begonnen in de boerderij van de fam. Tijs aan de Heuvelweg in Luttenberg. We bieden dagbesteding en ondersteuning aan kwetsbare burgers. Mensen met psychische problematiek, mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger, mantelzorgondersteuning, lotgenotengroepen en in het bijzonder aan jonge mensen met een vorm van dementie.

We hebben kennis en ervaring op het gebied van dementie, psychiatrie en mantelzorgondersteuning.


Het werk

De activiteiten die op de boerderij plaats vinden kunnen bestaan uit alle voorkomende werkzaamheden op een boerderij, zoals het helpen in de (biologische) tuin en de kas, werken in de bloemen pluktuin,  diverse soorten klussen, maar ook activerende activiteiten (zoals een wandelgroep) en creatieve activiteiten (bijv. i-pad-les, schilderen en muziek) binnen in de boerderij.


Kijken naar mogelijkheden.

Op de boerderij is er een ruim aanbod aan dagbesteding en is er de mogelijkheid om tot rust te komen, voor beleving, maar vooral voor activering. Er wordt een ‘passend’ programma gezocht, waarbij de burger optimaal tot zijn/haar recht kan komen. Niet de beperking staat centraal maar de mogelijkheden. Er wordt veel aandacht geschonken aan gezelligheid, het samen zijn, wandelen en individuele interesses.  Zo wordt voorkomen dat de burger in een sociaal isolement raakt.


Jaar van opening

Wij zijn in 2015 als zorgboerderij gestart.