Hoeve Paradij

Wie zijn we?

Hoeve Paradij biedt professionele begeleiding op maat, in een sociale en christelijke omgeving. Ondersteund door orthopedagogen hebben de begeleiders aandacht voor de ontwikkeling van elke client. Er wordt gewerkt met individuele begeleidingsprogramma’s die desgewenst een activerend karakter hebben.


Het werk

Elke dag moeten de dieren worden gevoerd en verzorgd. De stallen moeten worden uitgemest en met de trekker wordt een nieuwe baal kuil gehaald. Belangrijk werk is het zoeken van kippeneieren, het geven van de fles aan een lammetje, het bakken van een appeltaart of het zetten van een pot thee. Ook in de moestuin met de grote kas is veel werk te verzetten. In de eigen kaarsenmakerij worden zowel gietkaarsen als dompelkaarsen gemaakt die in het boerderijwinkeltje worden verkocht. De klanten van het winkeltje kunnen op het terras of in het restaurant wat drinken en eten. Ze worden daarbij bediend door deelnemers. In de timmerwerkplaats worden mooie en nuttige producten gemaakt. Zo kan iedereen naar zijn mogelijkheden bezig zijn op Hoeve Paradij en belangrijk zijn voor zichzelf en de ander.


Paradij JongLeren

 

Soms lukt een gewone school niet meer. Dan is er behoefte aan een andere vorm van leren en een andere manier van begeleiden. Paradij JongLeren kan dan voor korte of langere tijd een oplossing zijn. In nauw overleg met de betrokken leerplichtambtenaar, de school van herkomst en eventuele hulpverleners zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. En die nieuwe mogelijkheden vinden we vaak, samen met onze orthopedagoog en onze leercoach. Meestal komt er zo weer zicht op een startkwalificatie of een route terug naar regulier onderwijs.

Bekostiging van een plek in Paradij JongLeren kan vaak vanuit een persoonsgebonden budget. Ook de school van herkomst draagt bij in de kosten.
 


Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.