Hoeve Engelenburgh

Wie zijn we?

Wij zijn Ellen en Ralph Burgemeestre. We hebben beiden gewerkt op zoals iemand van Artiance eens zei 'de leukste school van Alkmaar': de Alk. De Alk is een school voor zeer moeilijk lerenden. Ellen heeft daar gewerkt als goepsleerkracht en bouwcoŲrdinator en Ralph als leerkracht en stagebegeleider.
Wij hebben daarom veel ervaring met mensen met een verstandelijk beperking.
Omdat we uit het onderwijs komen zullen we ontwikkelingsgericht naar mensen blijven kijken en gauw zien wat iemand nog moet leren en waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen.
Op de Alk waren we gewend competentiegericht te werken. We werkten aan de competenties (vaardigheden) van de leerlingen. Die manier van werken passen we ook toe op Hoeve Engelenburgh. Dan hebben we het bijvoorbeeld over competenties als: iemand aan kijken, voor jezelf op komen, zelfstandig een opdracht uitvoeren, zelfredzaamheid etc.
De praktijk op de Alk heeft geleerd dat sociale vaardigheden en weerbaarheid de meeste problemen opleveren. De competenties zullen 'ongemerkt' getraind en ontwikkeld worden tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
Ellen heeft ruim dertig jaar ervaring in het onderwijs. Waarvan twintig jaar in het speciaal onderwijs.
Ralph heeft drie jaar gestudeerd op de Rietveld academie en daarna drie jaar op de Rijksacademie te Amsterdam.
Na wat vrijwilligerswerk gedaan te hebben op de Alk, is hij daar blijven hangen als leerkracht en daarna als stagebegeleider.
Ralph zal samen met een groep mensen in het atelier gaan schilderen en de kunstenaars verder ontwikkelen.


Het werk

Dieren nemen op een boerderij een belangrijke plaats in. Dit geldt ook voor Hoeve Engelenburgh.
Wat hebben we, wanneer we volledig opgestart zijn allemaal rondlopen? Geiten, kippen, varkens, schapen, konijnen en paarden.

De paarden die we hebben zijn Ierse Tinkers. De Tinker komt oorspronkelijk uit Ierland en Engeland. De naam Tinker komt van het Ierse woord tinceard (tinsmid; scheldnaam voor zigeuners). De Tinkers waren paarden van rondtrekkende zigeuners. Vanwege hun bonte aftekeningen waren de tinkers goed herkenbaar (en dus lastig te stelen) en werden ze niet geconfisqueerd door het Engelse leger omdat ze te opvallend waren (Wikipedia).

De Tinker is een rustige koudbloed en heeft een goed, eerlijk en slim, maar soms ook een eigenwijs karakter. Onze tinkers zijn lief en gemoedelijk en houden wel van een knuffel.

Naast de Tinkers hebben we ook een Hollands trekpaard en een Welsh pony.

Werken met paarden is heel bijzonder. Het paard neemt je precies zoals je bent. Een paard is niet gevoelig voor taal: hij reageert op de signalen die jij met je lijf uitzendt. Ben jij gespannen dan is het paard alert, want misschien dreigt er gevaar. Ben jij goed geaard en rustig dan zal het paard zijn hoofd laten hangen en zich ontspannen: alles is dan immers veilig.
Het paard fungeert als spiegel: hij laat zich niet foppen. Het paard zal je herkennen zoals je werkelijk bent. Dat kan soms confronterend zijn maar meestal ook bevrijdend: bij een paard hoef je je niet anders voor te doen dan je bent.
Met paarden werken is een indringende training in contact maken, uiten en leren hanteren.

Naast het werken me dieren hebben we ook een moestuin. Daar kweken we het voedsel voor de dieren, maar ook kweken we groenten voor eigen comsumptie.
We hebben groenten in de volle grond, maar we kweken ook groenten volgens de square foot gardening methode van Mel Bartholomew.

Citaat van Mel Bartholomew: 'Vragen kwamen bovendrijven: Waarom planten we een heel zakje zaad op hetzelfde moment om daarna de meeste plantjes uit te moeten dunnen? Waarom is de onderlinge afstand van de plantjes in de rij 5, 10, 15 en 30 cm. terwijl de rijtjes 60 tot 90 cm. uit elkaar moeten liggen? Waarom zaaien we zo dik dat we Łberhaupt moeten dunnen? Waarom spitten en harken we onze grond zo dat hij mooi los en rul is terwijl we er later weer overheen lopen en ons werk teniet doen? Waarom laten we onze tomaten, courgettes, meloenen en pompoenen zo uitgroeien dat ze ontzettend veel land innemen, land wat allemaal gecultiveerd, bemest, bewaterd en gewied moet worden? Het antwoord op al die vragen was steeds hetzelfde: omdat we het altijd zo gedaan hebben.

Kunst is een van de hoofdactiviteiten van Hoeve Engelenburgh.
Ralph Burgemeestre is van huis uit beeldend kunstenaar. Hij heeft drie jaar op de Rietveld en drie jaar op de Rijksacademie van beeldende Kunsten gestudeerd.

Het is een hele uitdaging om mensen met een verstandelijke beperking bij te brengen wat Kunst is. Kunst speelt zich voor een belangrijk deel af in juist het verstandelijke gebied van de mens. Wat is compositie, ritme, textuur, evenwicht, etc.? Wat is kunst? Gelukkig kom je als kunstenaar met een verstandelijke beperking op gevoel en intuÔtie ook al een heel eind.

Via schilderen of een andere kunstzinnige manier van uiten ontwikkelen mensen zich. Gevoel voor harmonie en evenwicht worden ontwikkeld. Tijdens het proces wordt voornamelijk de rechterhersenhelft gebruikt, dit is het gebied waar de emotie, de fantasie en de creativiteit zetelt. Door bezig te zijn met balans en harmonie raak je zelf in balans en kom je tot rust. Het gevoelsleven verdiept en innerlijk evenwicht ontstaat.

Mensen die zich als beeldend kunstenaar willen ontwikkelen krijgen bij ons de kans.

We hebben ook een prachtige expositieruimte, waar we ons eigen werk exposeren, maar ook werk van andere kunstenaars.

In ons sfeervolle en gezellige theehuis is het mogelijk een kopje koffie of thee te drinken. Natuurlijk kan je er ook een frisje of een sapje bestellen. 
Bij mooi weer is het ruime en zonnige terras open.
Vanuit het theehuis heb je uitzicht op een deel van de paardenstallen.


Visie

Op Hoeve Engelenburgh werken ongeveer 20 cliŽnten
We bieden hoogwaardig en uitdagend werk. De cliŽnten leren zo zelfstandig mogelijk werken en verantwoordelijkheid dragen. Omdat de maatschappij binnenkomt en er interactie is, maken de cliŽnten volledig deel uit van die maatschappij.

Hoewel Hoeve Engelenburgh wat concept betreft valt onder wat men tegenwoordig een 'zorgboerderij'  noemt, willen wij die term zo min mogelijk gebruiken. Liever gebruiken wij de term 'ondersteuning' i.p.v. 'zorg'.
Zorg roept iets van 'afhankelijkheid' op. Ondersteuning is meer individueel gericht en benadrukt beter de individuele mogelijkheden van een mens en helpt die te ontwikkelen.
Op Hoeve Engelenburgh zijn het de werknemers die de zorg verlenen. Die hebben namelijk de 'zorg' voor de dieren, de zorg voor het theehuis, de zorg voor het onderhoud enz.
Om diezelfde reden spreken we ook niet over cliŽnten, maar over 'werknemers'.

We bieden hoogwaardige werkplekken voor mensen met een beperking, waar zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Ook voor hen geldt in veel gevallen: 'Een leven lang leren'.

Hoeve Engelenburgh is gebouwd op drie pijlers. Een maatschappelijke, een educatieve en een culturele:

Maatschappelijk
De deuren van Hoeve Engelenburgh staan open voor belangstellenden van 13.00 tot 16.00. Mensen die naar de geŽxposeerde kunst (zowel eigen gemaakte kunst als werk van professionele gast-kunstenaars) willen komen kijken en rustzoekers zijn dan welkom. Dit eventueel op afspraak.
De werknemers ontmoeten de maatschappij en de maatschappij ontmoet de werknemers. Burgers ontmoeten burgers in een ontwapenende omgeving. Dit past prachtig in de gedachte van de inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen welkom is, waar iedereen deel van uitmaakt en aan kan bijdragen.
Een galerie/boerderij/ theehuis mede gerund door mensen met een verstandelijke beperking draagt bij aan een positieve en betere beeldvorming over mensen met een beperking.

Educatief
Het is voor de bezoekers van Hoeve Engelenburgh educatief te ondervinden dat mensen met een verstandelijke beperking veel meer kunnen dan 'men' in het algemeen denkt.
Wanneer je de werknemers hard, kundig en zelfstandig aan het werk ziet en als je in het theehuis keurig te woord wordt gestaan door een van de werknemers en er wordt correct afgerekend, dan verandert dat beeld vanzelf in positieve zin.
Hoeve Engelenburgh biedt daarnaast studenten Sociaal Pedagogisch Werk en bijvoorbeeld studenten van het Clusius College gelegenheid om stage te lopen. Dit heeft niet alleen een educatieve, maar ook een maatschappelijke en integrerende functie.

Cultureel
Naast het boerderij gedeelte is er het atelier. Hier werken een aantal verstandelijk beperkte kunstenaars in de meester-gezel verhouding.
De kunstwerken worden op gezette tijden geŽxposeerd in de expostieruimte.
Maar ook andere professionele kunstenaars uit de omgeving krijgen de gelegenheid hier kortdurende kleine exposities te houden.
Ook hier de mogelijkheid en gelegenheid van ontmoeting en kennismaking in een ontwapenende omgeving.


Jaar van opening

Wij zijn in 2009 als zorgboerderij gestart.