Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

leer/training centrum Talent

Wie zijn we?

In augustus 2006 is Leer/ zorgboerderij ' Talent' gestart.

We zijn een kleinschalig bedrijf die begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en jong volwassenen, die extra zorg nodig zijn. Deze kinderen en/of jongeren leven in een individualistische samenleving waarin dagelijks teveel complexe situaties zijn waardoor zij door hun hoge gevoeligheid uitvallen.
Ze vallen uit in het dagelijkse gezinsleven, er wordt veel gevraagd van ouders, broertjes en zusjes, grootouders en andere familieleden. 

We willen een veilige plaats bieden in een zeer complexe maatschappij, waar deze kinderen veelal al beschadigingen opgelopen hebben doordat ze overvraagd worden. In deze kleine, overzichtelijke omgeving willen we kinderen andere vaardigheden en competenties leren dan thuis zitten met de computer, facebook, snapchat, twitter, instagram, spannende, confronterende computerspelen spelen etc.

Wat wij bieden is een klein bedrijf, waarin steeds dezelfde mensen contact hebben met de deelnemers.

We bieden opvang aan jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, deze jongeren zijn veelal vroegtijdige schoolverlaters.


Het werk

Van maandag t/m vrijdag bieden wij de jongeren aangepast een vorm van onderwijs of een invulling van de dagbesteding.

We bieden op de boerderij individuele programma’s die variëren van theorie houtbewerken, Engels, eenvoudige natuur/scheikunde, tot arbeidsvaardigheden, timmeren, schilderen, koken, leren tractor rijden, lassen etc.We bieden een gestructureerd programma waarin kinderen hun uitdaging vinden. We maken gebruik van buitenactiviteiten/ de werkplaats en de natuurlijke en ruimtelijke omgeving rondom de boerderij.

Onze visie en missie is zoals eerder genoemd ‘’Wij zijn de maatschappij’’. Wij werken met dynamische zorgplannen. Wij kijken altijd naar de mogelijkheden van onze deelnemers.

We sturen bij de jongeren bijvoorbeeld aan op zelfredzaamheid. We begeleiden ze hier in door (groeps) gesprekken over o.a. zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale contacten.

Doordat we hun mogelijkheden (talenten) benadrukken krijgen ze meer zelfvertrouwen. Waardoor ze uiteindelijk zelfstandig (of deels) kunnen gaan wonen, een baan vinden, trekker rijbewijs halen of zelfstandig naar de boerderij kunnen fietsen.


En verder ...

We zijn een professioneel bedrijf, waarin kwaliteit van de medewerkers geëist wordt, we houden van ruimte, netheid en structuur. In handelingsplannen stellen we samen met ouders doelen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind. We zijn een leer/ zorgboerderij waar veel activiteiten en nieuwe vaardigheden aangeleerd worden.