Leer/zorgboerderij Talent

Wie zijn we?

We zijn een kleinschalig bedrijf die begeleiding biedt aan kinderen en jongeren vanaf 7 jaar die extra zorg nodig zijn. Deze kinderen en/of jongeren leven in een individualistische samenleving waarin dagelijks teveel complexe situaties zijn waardoor zij door hun hoge gevoeligheid uitvallen.
Ze vallen uit in het dagelijkse gezinsleven, er wordt veel gevraagd van ouders, broertjes en zusjes, grootouders en andere familieleden.
De buurt is onoverzichtelijk, buurkinderen betrekken ze in spelen die ze niet begrijpen en waarin deze kinderen hun eigen koers varen wat vaak leidt tot conflicten. Ook op de scholen die ze bezoeken, school in de buurt of speciaal onderwijs, overal zijn er steeds weer leerkrachten, kinderen die iets van ze eisen/ willen, wat voor kinderen met adhd, pdd- nos en of hoge gevoeligheid bijna niet valt te begrijpen.
Wij willen deze kinderen een veilige plaats bieden in een zeer complexe maatschappij, waar deze kinderen veelal al beschadigingen opgelopen hebben doordat ze overvraagd worden.
Wij bieden de kinderen een veilige plaats en bieden ouders een plaats waar zij hun kind met een gerust hart kunnen achterlaten, een kind met een complexe zorgvraag geeft vaak veel spanningen thuis, het kind wordt niet altijd goed begrepen door ouder, broertjes en zusjes. Maar een kind is toch wel het meest kostbare bezit op deze aarde, die wil je als ouders zelf alle mogelijkheden bieden. Helaas is onze ervaring dat dit niet altijd lukt, ouder worden overvraagd door de zorg van deze kinderen.

We zijn een professioneel bedrijf, waarin kwaliteit van de medewerkers geŽist wordt, we houden van ruimte, netheid en structuur. In handelingsplannen stellen we samen met ouders doelen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind. We zijn een leer/ zorgboerderij waar veel activiteiten en nieuwe vaardigheden aangeleerd worden, we maken dagtripjes in de vrije natuur, we nemen vaak deel aan kunst en cultuur evenementen. Een van onze speerpunten is de begeleiding van een individueel kind in de context van de groep, we maken gebruik om vaardigheden aan te leren van andere kinderen, we zijn geen knuffel met dieren boerderij, we zijn eigenlijk een oefenplek in de grote wereld ter voorbereiding en met positievere gevoelens over de medemens voor in de toekomst.


Het werk

Leer/ zorgboerderij Talent te Valthermond is een kleinschalige boerderij voor logeer/weekend opvang. We vangen kinderen/jongeren op die moeite hebben zich staande te houden in deze turbulente wereld. We bieden daarmee ook zogenaamde respijtzorg.

Wij zijn geen koe knuffelboerderij, wij richten ons door samen dingen te ondernemen op alle ontwikkelingsgebieden. Onze visie en missie is te vertalen in ďwij zijn de maatschappijĒ.

Kinderen met gedragsproblemen ( vanaf 8 jaar) bieden wij kansen en mogelijkheden om vaardigheden op te doen in het spelen met anderen. Onze ervaring heeft ons geleerd dat samenspel, omgaan met anderen, samenwerken, het leggen van contacten etc. de instrumenten zijn om deze groep kids ander gedrag en vaardigheden aan te leren.

We bieden een gestructureerd programma waarin kinderen hun uitdaging vinden. We maken gebruik van buitenactiviteiten/ de werkplaats en de natuurlijke en ruimtelijke omgeving rondom de boerderij.

In een weekend logeren op de boerderij kun je dus samenzijn met leeftijdgenoten die misschien dezelfde problemen ondervinden in het dagelijkse leven en in de vrije tijd als jij. Verder ben je uit je eigen omgeving, verlost van je computer of ander verslavende spelcomputers, het voordeel is ook dat je even van je ouders en andere gezinsleden verlost bent en zij van jou.

Elke jongere wil wel graag met vrienden leuke activiteiten ondernemen, maar met adhd, pdd-nos of ander gedrag die anderen niet zo goed begrijpen of weten te verklaren kan het soms moeizaam zijn om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.

Voor vele jongeren die bij ons logeren is het moeilijk om zich aan te sluiten en veilig te voelen in een grotere groep, op de boerderij proberen we in een veilige , overzichtelijke omgeving, die wij als begeleiders voorspelbaar maken kinderen/jongeren de ruimte te geven en te stimuleren tot ontwikkeling en ook vooral te werken aan je eigen individuele doelen die we samen met ouders in kaart brengen.

De begeleiding in deze weekenden wordt al 12 jaar met humor, gedrevenheid en passie verzorgt door Monique Saadhoff en Lieneke Talens.


En verder ...

Openingstijden logeren:
Van vrijdag 16.00 tot zondag 16.00 uur
Nb. In overleg zijn andere aankomsttijden altijd mogelijk.


Jaar van opening

Wij zijn in 2006 als zorgboerderij gestart.