Jemalupe, De Wilp
It Surein, Parrega
Wijnen perkplanten/zorgtuinderij, Someren
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Donkhorst, Haghorst
Biologische zorgtuinderij 'De Bundertjes', Helmond

Links

Bureau Beroepsziekten FNV

Het Bureau Beroepsziekten FNV geeft juridische ondersteuning aan (ex-)werknemers die door een beroepsziekte (bv. burn-out) arbeidsongeschikt raken. Tevens streeft zij naar een verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met een beroepsziekte.
www.bbzfnv.nl

Gemiva-SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking.
www.gemiva-svg.nl

Federatie Landbouw en Zorg

Site met algemene informatie over het fenomeen zorgboerderij.
www.landbouwzorg.nl

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers

Site van de Landelijke Stichting ouders van drugsgebruikers (LSOVD).
www.lsovd.nl

MEE

De MEE richt zich op iedereen die beperkingen ervaren in hun leven, zoals mensen met een gehoorbeperking, een visuele beperking of autisme.
www.mee.nl

Nederlandse patiŽnten en consumenten federatie

Site met informatie die van belang is voor patiŽnten en consumenten in de zorg.
www.npcf.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Site van de Nederlandse Vereniging voor autisme met informatie voor ouders, hulpverleners en iedereen die met autisme te maken heeft.
www.autisme-nva.nl

Per Saldo

Site van Per Saldo, vereniging van mensen met een PGB. Deze bevat uitgebreide informatie over het Persoons Gebonden Budget.
www.pgb.nl

Stichting Down Syndroom

Site van de Stichting Down Syndroom met informatie over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt.
www.downsyndroom.nl

Stichting Pandora

Site van de stichting Pandora, die zich inzet voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen.
www.stichtingpandora.nl

Stichting TriAde

Stichting TriAde verleent zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze organisatie heeft een aantal zorgboerderijen/kinderboerderijen.
www.triade-flevoland.nl

Stichting Wonen van Senioren op boerderijen (WSB)

Site met algemene informatie over het wonen van senioren op woon- en zorgboerderijen.
www.omslag.nl/wonen/groepsouderen.html#wsb

Vereniging Cerebraal

Site van de vereniging Cerebraal, vereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en direct betrokkenen.
www.cerebraal.nl