Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Natuurwerkplaats Materra

Wie zijn we?

Iets van je leven maken? Door gezellig en rustig te werken? Buiten in de natuur of binnen in onze werkplaats? In je eigen tempo, zonder druk van presteren?

 

Dat kan bij Natuurwerkplaats Materra in Ermelo.

Je bent op onze zorgboerdeij van harte welkom!

 

Materra biedt je als zorgvrager kansen om jezelf te ontwikkelen. Ambachtelijk werken met gereedschap, werken in de natuur, omgaan met dieren: is goed voor je. Daar word je beter van!
 


Het werk

Natuurwerkplaats Materra biedt activerende dagbesteding en begeleid werken voor mensen die door psychische of lichamelijke belemmeringen niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.

• Landgoedbeheer: paden en watergangen schoonhouden, opslag verwijderen, bomen snoeien en zagen, afrasteringen repareren.
• Boerderij en tuinderij: dieren voeren en stal uitmesten, zaaien, wieden en oogsten in moestuin en bloementuin, snoeien en plukken in boomgaard.
• Verwerking en verkoop producten: hout kloven, houtproducten zoals nestkastjes maken, seizoenversieringen.
• Huishouding en bezoekers: kantineverzorging, administratie, informatie verstrekken.
• Binnenwerkplaats: jam en voederkransen maken, hout bewerken, tuinmeubelen maken, autosleutelen.


Natuurwerkplaats voor jong en oud

De Natuurwerkplaats is er voor ieder die (nog) niet aan het arbeidsproces kan deelnemen. U bent welkom met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Maar ook als u last hebt van een ‘burn out’ of na een ziekte weer op kracht wilt komen. Ervaring met de werkzaamheden die de natuurwerkplaats biedt, is geen vereiste. Wel vragen we een duidelijke motivatie, de wil om samen te werken en te leren en respect voor elkaar en voor de omgeving.

De Natuurwerkplaats zorgt voor goed, en zonodig aangepast, gereedschap. De kantine is gemeenschapsruimte en ontmoetingsplek gedurende pauzes. De huisregels maken duidelijk wat van u en anderen wordt verwacht. U krijgt deskundige begeleiding bij het werk en er wordt gelet op voorschriften voor veilig werken.

De werkzaamheden vinden plaats gedurende vaste uren, van 9 tot 12 uur ’s morgens en van 1 tot 4 uur ’s middags.


Jaar van opening

Wij zijn in 2007 als zorgboerderij gestart.