Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Nieuw-Oostvliet

Wie zijn we?

Wij zijn Jan en Aafke Schouten. Wij wonen op een veehouderijbedrijf midden in het Groene Hart bij Bodegraven.
Wij hebben 80 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Verder hebben we twee pony's, schapen, geiten, konijnen, cavia's en katten. Ook doen we aan weidevogelbescherming.                     Onze zorgboerderij is kleinschalig; er is plaats voor ongeveer zes deelnemers per dag.Voor zowel de deelnemers, als voor ons, is dit overzichtelijk. Zo kunnen we de deelnemers alle aandacht geven die ze nodig hebben. Wij houden rekening met de mogelijkheden en de interesses van de deelnemers.         Rust, ruimte en regelmaat vinden we belangrijk. Vanuit onze christelijke levensvisie gaan wij respectvol met onze medemens om en willen wij hen een veilige plek bieden.


Het werk

Activiteiten die wij kunnen bieden:
Kalfjes voeren en verzorgen.
Ook voor de pony's, schapen, geiten, konijnen, cavia's en katten moet worden gezorgd.
Werken in de tuin en op het erf (gras maaien, bomen en struiken snoeien, je eigen groentetuintje verzorgen).
Werken in de stal (melkstal schoonmaken, ligboxen schoonmaken, voer aanvegen, kalverhokjes uitmesten).           

In het land: distels trekken en vogelnesten zoeken.

Uitgebreid met elkaar koffie drinken en lunchen.


En verder ...

Wij zijn onze zorgboerderij gestart, omdat wij denken dat wij een zinvolle dagbesteding kunnen bieden aan mensen, die maatschappelijk gezien tijdelijk of blijvend op een zijspoor staan. Het samen dingen doen en beleven, vinden wij belangrijker dan de arbeidsprestatie. Wij willen een activerende rol spelen door de cliŽnten bepaalde dingen te leren, zover dit mogelijk is en zo hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Daarnaast geeft het ons veel genoegen mensen te zien genieten.

Wij zijn lid van de Vereniging van zorgboeren Zuid- Holland ( www.verenigingvanzorgboerenzuidholland.nl ).


Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.