St. Stay & Pray

Wie zijn we?

Stichting Stay & Pray is een christelijke organisatie die in 2010 een boerderij in Tytsjerk heeft gekocht voor het ontwikkelen van een christelijk centrum. Er is op dit moment een woongroep met acht bewoners en dagbesteding.  Daarnaast wordt  dagbesteding aangeboden. De zorgboerderij is een erkend leerbedrijf en biedt ook mogelijkheden voor maatschappelijke stages.


Het werk

Op het centrum van Stichting Stay & Pray woont nu een vaste groep van vier bewoners. Het gaat hier om mensen met een verstandelijke beperking en/of  psychische beperking. De zorg die gegeven wordt bestaat uit:

1. 24-uurs nabijheid en ís nachts oproepbaar;
2. ondersteuning volgens de indicatie en volgens het samen opgestelde begeleidingsplan;
3. dagbesteding met veel variatie mogelijkheden op het eigen terrein;
4. waar nodig overleg met een AVG arts of gedragskundige. 
 

Uitgangspunt is om de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en daar te ondersteunen waar nodig is. De bewonersgroep is gericht op samen leven en werken in een groter geheel van een christelijk vormingscentrum waarbij ieder de ruimte krijgt om te zich te ontplooien. Er wordt geleefd met een vaste dagstructuur en vanuit een christelijk beleven. 

Voor wat betreft de dagbesteding is er ruimte en zijn er heel veel verschillende mogelijkheden; van dierverzorging tot klussen en van tuinonderhoud tot koken. De mogelijkheden breiden zich op termijn alleen maar uit.


Informatie over toelating

Er gaat een zorgvuldige voorbereiding aan de toelating vooraf. Deze bestaat uit:

1. kennis maken met elkaar op de locatie;
2. het uitwisselen van informatie;
3. het houden van een intakegesprek;
4. het maken van een keuze;
5. het desgewenst in orde maken van alle papieren;
6. het maken van praktische afspraken
 

Belangstelling, meer informatie of opgeven? Bel met 06-47495090 of mail ons via info@stayandpray.com. Er is de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken en een rondleiding te krijgen op ons terrein.
 


Jaar van opening

Wij zijn in 2010 als zorgboerderij gestart.