Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Stichting Betach

Wie zijn we?

Doel, Visie en Missie 

Doel
De stichting stelt zich ten doel: mee te helpen aan de verbetering van de levenskwaliteit van normaal tot hoogbegaafde kinderen en (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), orthopedagogische en psychische noden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aanbieden van naschoolse opvang, dagbesteding en door het aanbieden van begeleide- / beschermde woonplekken.

Visie
De stichting biedt activiteiten en woonbegeleiding aan, waarbij de relaties tussen mensen, dieren en natuur centraal staan. Het verzorgen van dieren en het contact hebben met dieren en mensen, zijn voor de stichting aanknopingspunten om op een laagdrempelige en deskundige wijze te werken aan doelen op psychologisch en sociaal vlak.

Missie
De medewerkers van de stichting bieden vanuit een persoonlijke betrokkenheid een warme, veilige (woon)plek voor deze kinderen en (jong)volwassenen en bieden zo nodig steun aan de mantelzorger. Op deze plek worden de zorgvragers ondersteund in het verkrijgen van meer sturing op en verantwoordelijkheid in hun leven.

Naam Betach 
Betach is een Hebreeuwse Bijbelse naam, te vinden in 2 Samuel 8, en is de naam van een stad. Een stad met vele rijkdommen zoals koper en brons. Om die reden was deze stad goed beveiligd en was alles goed weg geborgen. De betekenis van het woord Betach is dan ook:

- Veiligheid
- Geborgenheid
- Vertrouwen


Het werk

Werk van Betach

Betach biedt naschoolse opvang aan kinderen, dagbesteding en  beschermd wonen aan (jong)volwassenen (wonen alleen voor vrouwen) met ASS, ADHD en/of ADD. 

Een greep uit onze activiteiten: dierenverzorging, paardrijden, mennen, werken in de biologische tuinderij en onderhoud in en om de gebouwen, het terrein en de weilanden. Daarnaast ook creatieve activiteiten en bak activiteiten. Kenmerken van onze manier van werken: kleinschalig, in een rustige omgeving en dicht bij de natuur. 


Nieuwbouw is gestart

Medio maart 2017 beginnen we met de tweede nieuwbouw woning. Als alles meezit wordt het in september 2017 opgeleverd, en hebben we plaats voor nog 4 dames.

Er is nog plaats voor 3 dames. Indicatie: ASS met als zorgvraag ZZP 3 of hoger


Jaar van opening

Wij zijn in 2011 als zorgboerderij gestart.