Stichting Ojee ADHD; de Malversweie

Wie zijn we?

Op 22 november 2004 is de Stichting bij de notaris opgericht door initiatiefneemster Astrid van Kleeff. Haar constante zoektocht naar de juiste hulp voor haar gezin, werd één ding duidelijk. Er was behoefte aan een plek waar de kinderen eens konden logeren op en plaats waar zij begrepen werden en waar ouders de kinderen met een gerust hart konden brengen.

Na de officiële opening op 22 juni 2007 waren de logeerplaatsen vrijwel direct vol en konden we op nog geen 2 kilometer afstand van locatie 'de Malversweie' een tweede boerderij aankopen; 'Zorgboerderij de Stelle'.

In de loop der jaren is er een hoop veranderd. Het logeren is volledig naar de Malversweie gekomen. Waar we eerst vooral in de weekenden en de vakantie deze logeermogelijkheid aanboden, is dat op dit moment 7 dagen in de week, waaronder ook respijtzorg. 

Op 1 januari 2014 heeft Simone Rademaker-Burgel de functie van locatiedirecteur overgenomen en is zij gezamenlijk met het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Hierin wordt zij bijgestaan door een team van collega's die allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft; zorgen voor een gestructureerde, huiselijke opvang waarin de jongens en meiden volledig zichzelf kunnen zijn. Waar er gekeken wordt naar het positieve in het kind, in plaats van naar de beperkingen.


Het werk

Kinderen met adhd hebben behoefte aan structuur, dat is wel bekend. Maar zij hebben ook behoefte aan ruimte. Bij ons worden ruimte en structuur gecombineerd op de logeerboerderij voor deze kinderen.

Om het logeren voor kinderen met ADHD mogelijk te maken hebben wij een voormalig agrarisch bedrijf verbouwd tot logeerboerderij.

Naast alle activiteiten die we bieden zoals werken rondom de boerderij, sport en spel en creativiteit in de keuken zal een logeermoment ook in het teken staan van 'je eigen kamer bijhouden, zelf je spullen verzorgen', zoals dat in een gezin ook zou zijn.

Bij aanmelding wordt er met ouders/verzorgers een begeleidingsplan opgesteld, waardoor de kinderen bij ons ook aan bepaalde doelen kunnen werken.

Wat we zoal doen in een logeermoment ( weekend en de vakanties ) met de jeugdigen;

- Dieren voeren

- Sport en spel

- Bezoek (bunker)bos/strand

- Vissen

- Film/tv kijken

- Koken/bakken

- Op het erf werken; grasmaaien, snoeien.

- Zwemmen in ons eigen zwembad bij goed weer

- Paardrijden

In de zomervakantie hebben we logeerweken die gebaseerd zijn op thema's. Zo hebben we bijvoorbeeld het 'Wilde Westen', 'de Duikweek'  en 'Een Reis rond de Wereld'. De activiteiten zijn dan gebaseerd op het thema.

Wat we zoal doen in een logeermoment ( doordeweeks );

- Werken in de tuin, grasmaaien, snoeien, onderhoud zwembad.

- Paardrijden

- Onderhoud, zoals schilderen van de tuinstoelen.


Onze werkwijze

Algemene informatie:

Stichting Ojee ADHD biedt persoonlijke ondersteuning en begeleiding aan kinderen. Kinderen worden hier begeleidt door enthousiaste, opgeleide en ervaren medewerkers die allemaal affiniteit hebben met de specifieke doelgroep ( kinderen met gedragsstoornissen/psychiatrische stoornissen).
De stichting is opgericht om ouders de kans en ruimte geven om een weekend, midweek, week of een aantal nachten doordeweeks ontlast te worden, waardoor uithuisplaatsing voorkomen kan worden.

Structuur, veiligheid en warmte

Een logeermoment op de Malversweie is opgebouwd uit structuur, veiligheid en er wordt gewerkt vanuit een gezinsvervangende situatie. Waarbij warmte en gezelligheid een grote rol spelen m de veilige basis te garanderen.

De structuur in het weekend komt terug in verschillende aspecten. Zo is er ieder weekend een tafelindeling die voor het hele weekend geldt, de kinderen worden allemaal opgenomen in het corveerooster en bij binnenkomst zien de kinderen gelijk op het rooster waar en met wie ze slapen. Op dat rooster worden ook de bedtijden vermeld de per leeftijd vastgesteld zijn.

Wanneer alle kinderen op de eerste dag binnen zijn, wordt er allereerst gezamenlijk gegeten. Hier worden gebeurtenissen besproken, leuke of minder leuke, die ook door de begeleiders vermeld worden in een overdracht. Zo kunnen begeleiders die hun dienst net beginnen direct terugpakken op iets wat ze gelezen hebben en is de betrokkenheid bij de kinderen optimaal.

De structuur loopt het hele logeermoment door. Een vaste routine bij opstaan, de planborden met picto's waarop de kinderen kunnen lezen/bekijken welke activiteiten er op het programma staan.

Veiligheid is op de logeerboerderij een grote pre. Zo mag er in het gebouw, zowel beneden als boven, niet gerend worden. Deze regel loopt door in het houden van rust. De kinderen mogen binnen namelijk ook niet gillen. Buiten is er een bepaald gebied waar kinderen mogen rijden met fietsen en skelters Tijdens het spelen gelden er algemene regels die de veiligheid en rust binnen de groep zeker stellen. Nog een simpele regel die de veiligheid waarborgt, maar tegelijkertijd ook voor structuur en rust zorgt is het feit dat de kinderen steeds hun handen wassen voor het eten en dat ze dit doen bij de jongens/meisjes toilet. Veel kinderen in een keuken waar met eten gelopen wordt, levert onrust e dus de mogelijkheid om sneller een onveilige fout of misstap te maken.

Doordat de kinderen deze structuur weten, is er voor de begeleiders een mogelijkheid om een gezinsvervangende functie te vervullen waarbij warmte en gezelligheid een grote rol speelt. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid voor nieuw aan te leren gedrag. Begeleiders staan open voor alles wat een kind bespreekbaar wil maken, openbaar of graag even met de begeleider alleen. Een kind voel zich begrepen.

De bovengenoemde werkwijze is niet alleen onderdeel van de houding van de begeleiders, maar zeker ook de inrichting en omgeving van het gebouw. Kinderen met speciale behoefte zijn gevoelig voor sfeer en inrichting. De inrichting van het gebouw is daarom afgestemd op wat voor de kinderen als plezierig en vooral rustgevend wordt ervaren. Er wordt door dit gebouw de mogelijkheid geboden om een moment voor jezelf te nemen als je dit nodig hebt, of om de gezelligheid van mensen om je heen op te zoeken wanneer je daar behoefte aan hebt.

Activiteiten:
De activiteiten die worden aangeboden passen bij het ontwikkelingsniveau van het kind. De logeerboerderij besteedt veel aandacht aan de sociale vaardigheden van het kind, met het doel om zo een optimale veilige sfeer te creëren. Tijdens een verblijf ligt daarnaast wel de nadruk op ontspanning en plezier voor het kind.

Iedere dag in het weekend hebben de kinderen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het voeren van de dieren.  Daarnaast gaan de kinderen vaak naar het bos, strand of speeltuin. In de boerderij wordt veel geknutseld, gezamenlijk gekookt en spellen gedaan. Alle activiteiten worden begeleidt door één van de begeleiders, die zorgt dat activiteiten ( ook al lukt een knutselwerk of spelletje niet altijd even goed in de beleving van het kind ) in goede banen blijft lopen en ieder kind met een trots gevoel de dag afsluit. De sociale interactie tussen de kinderen is steeds het belangrijkste doel.

Verantwoordelijkheid van de kinderen:

Alle kinderen krijgen in een logeermoment een aantal verantwoordelijkheden. Het opruimen en bijhouden van 'je eigen kamer' is er daar een van. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de verzorging van je eigen spullen, zoals dit ook in een gezin zou zijn. Doordat de opvang zich op een boerderij bevindt leren kinderen ook verantwoordelijk te zijn voor de natuur. Dit begint bij het eigen erf, maar omdat bossen en strand ook regelmatig bezocht worden komt deze verantwoordelijkheid voor de natuur steeds terug.

Wanneer kinderen voldoende laten zien dat ze de eigen verantwoordelijkheid beheersen en dit laten zien in een weekend waarbij jong en oud bij elkaar zitten, is er de mogelijkheid om een keer mee te draaien in een ouderenweekend. Dit houdt niet in dat er na een weekend goed gedrag direct besloten wordt om het te proberen, kinderen moeten laten zien dat ze het echt geleerd hebben, zo ook op sociaal aspect.

Na elk logeermoment komt er een verslag met foto's op de website, waarin staat wat er allemaal gedaan is. Zo hebben de ouders/verzorgers een prima uitgangspunt om met hun kinderen de beleving en activiteiten van het weekend bespreekbaar te maken.Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.