Stichting WerXaam

Wie zijn we?

Stichting werXaam is gelegen in een biologisch agrarisch gebied, even buiten Lelystad. We bieden een aangepaste werkplek aan mensen met een afstand totde arbeidsmarkt. Veel werkzaamheden vinden plaats in de buitenlucht, maar we hebben ook een loods waar met slecht weer verschillende werxaamheden verricht kunnen worden.

kijk ook op onze website: www.werxaam.info


Het werk

WerXaam is een groen leer/werkbedrijf met 3 hoofdactiviteiten: het kappen van bomen in het bos en het verwerken van de stammen tot haardhout, hovenierswerxaamheden in diverse tuinen en plantsoenen, begeleiding aan deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.