Stichting Zorgboerderij Klein Essen

nieuwsbrief dec 2017

Nieuwsbrief zorgboerderij “Klein Essen”

December 2017

We vieren binnenkort alweer Kerst....ook op de boerderij in de 'stal'.

Meestal is het dan buiten koud en donker.

Wij zitten op het stro en zingen ons dan warm....!

Oude bekende liederen, die de boodschap verkondigen,

dat een pasgeboren kind hoop en vrede komt brengen op deze wereld.

Een oud verhaal, dat we soms ook met nieuwe liederen vertalen,

om te beseffen, dat die boodschap ook nog steeds voor ons in deze tijd is bedoeld.

Maar wij worstelen soms zo met die boodschap en kunnen haar maar niet plaatsen in een wereld vol haat, boosheid en geweld.

Zo begon ik vorig jaar de kerstboodschap in de nieuwsbrief.

En nu is het bijna alweer Kerst.

Voor velen is het jaar 2017 omgevlogen, voor anderen misschien voorbij gekropen….

Misschien hebben we vreugdevolle dingen mee mogen maken, of verdrietige dingen….

Misschien heeft de kerstboodschap ons hoop en goede moed gegeven,

misschien worstelen we nog steeds met het feit, dat de vrede in de wereld ver te zoeken is.

Vorig jaar schreef ik over het lied van Leonard Cohen : 'You want it darker, we kill the flame'.

Hij bezingt die worsteling met de donkere kanten van het leven.

Is dat Gods wil....?

Of doven wij mensen elke keer weer het licht....?

Is het een hopeloze strijd tegen alles wat het leven zo moeilijk maakt?

Is het een hopeloze strijd tegen oorlog, armoede, onrecht en de dood...?

Of blijven wij vertrouwen, dat het licht uiteindelijk zal overwinnen?

Dat het kwetsbare in elk mens, de kracht van de liefde sterker is dan alle kwade machten?

Dat vertrouwen zal je uiteindelijk vrede geven. Vrede is een bijzondere kracht van overgave, die het lichter maakt in jezelf en om je heen.

Dat vertrouwen wensen we elkaar elk jaar weer toe.

Want dat laat je uiteindelijk het Hallelujah zingen, al is het soms een gebroken Hallelujah.

Halleluja (melodie: Leonard Cohen, tekst: Marten Kamminga)

‘t Is op tv en in de krant:

de wereld lijkt compleet in brand,

wie wil er nu nog zingen: halleluja ?

Assad en Trump en Erdogan,

we weten er toch alles van,

wat valt er nog te zingen: halleluja ?

Halleluja, halleluja……….

Bombardementen overal,

een kindje in een arme stal

is dat nou om te zingen: halleluja?

De vluchtelingen op het strand,

maar kijk: iemand reikt hen de hand,

ik hoor haar zachtjes zingen: halleluja

Halleluja, halleluja…….

Want zij koestert een diep geheim,

verborgen in een klein refrein,

dat zet je in beweging, halleluja !

Die melodie draagt je gewoon,

dat motto is jouw ondertoon,

die laat de ogen glimmen: halleluja

Halleluja, halleluja……..

Je voelt weer waar het echt om gaat,

dat God de wereld niet verlaat

als wij handelend zingen: halleluja !

Het Christuskind als levenskracht

waarvan de vrede wordt verwacht

Hem volgen wij al zingend, halleluja !

Halleluja, halleluja………..

Gezegende Kerstdagen toegewenst

en voor het nieuwe jaar :

Vrede en alle goeds….!!

Doetie Atema

Sneeuw!

Wat een schitterend plaatje was hettoen we maandag 11 december op de zorgboerderij aankwamen. Voor het vervoer en het werk nam het echter de nodige problemen met zich mee.

Het sneeuw ruimen met de shovel was een geliefde klus. Maar de shovelband was lek. Deze werd kosteloos gemaakt door Euromaster uit Barneveld.

Hartelijk dank daarvoor!!

2017-2018

Aan het eind van dit jaar wil ik u graag op de hoogte brengen over hoe het gaat op Klein Essen vanuit mijn kant.

We blijven steeds in beweging. Mensen komen en gaan. U zult dat vast wel herkennen.

2017 was daarop geen uitzondering. De gezichten op Klein Essen veranderen ook doorlopend.

Gelukkig zijn er een aantal die blijven en soms al lang aanwezig zijn.

Een paar mooie voorbeelden zijn Cees van Voorthuizen en Marcel Vermeer. Beide al meer dan 15 jaar betrokken op Klein Essen. Cees als gewaardeerde vrijwilliger en voorzitter van de stichting en Marcel als hardwerkende en stoere deelnemer.

Ook voor mij zijn ze al een onderdeel van mijn leven geworden. Sinds ik steeds meer een stapje terug doe is het lastig voor mij om overzicht te houden wie er allemaal komen en gaan.

Op woensdag ben ik gelukkig nog wel meestal aanwezig en daarom zie ik Cees en Marcel nog wekelijks.

Per 1-1-2018 zal ik niet meer standaard aanwezig zijn op de donderdagmiddag. Ik zal proberen er wel met de lunch te zijn en zo op die dag toch nog mee te denken en te werken.

Verder ben ik op maandagmorgen vaak een uur aanwezig, om de week op Klein Essen te beginnen.Plus daarbij de woensdag. Daarmee houdt ik voorlopig nog een band met de zorgboerderij.

Op deze plaats wil ik ook de nieuwe plannen op Klein Essen kort toelichten. Vele van u zullen er al wel van gehoord hebben.

Wij zijn van plan om een woon-zorg locatie te gaan starten waar, zoals het er nu uitziet, 10 tot 15 ouderen zullen gaan wonen. U moet dan denken aan mensen die 24 uur zorg nodig hebben. Zij zullen de dagbesteding op de zorgboerderij volgen.

Hiervoor moet er wel veel gebeuren en het zal daarom nog wel een aantal jaren duren voordat de appartementen er echt zijn.

Het is een leuke uitdaging en geeft Klein Essen op de langere termijn meer kansen.

Mijn dochter Marjolein is de kartrekker, samen met Klein Essen gaan we dit avontuur aan.

Ik wens u allen een heel mooie Kerst en een gezegend 2018!

Wim Broekhuizen

Nieuw bestuurslid: Luuk Bosscha

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief van Zorgboerderij Klein Essen.

Ik zal mezelf voorstellen: ik ben Luuk Bosscha, ik ben geboren in de kop van Overijssel in de buurtschap Paaslo wat destijds bij de plaats Oldemarkt hoorde. Ik ben getrouwd en wij hebben 4 volwassen kinderen, allemaal uitgevlogen en hebben inmiddels 7 kleinkinderen. Wij wonen Ii het mooie dorp Renkum, wat met nog 5 andere dorpen, onderdeel is van de gemeente Renkum.

Ik heb mijn werkzame leven vooral in de zorg gewerkt. Vanaf 1973 was ik werkzaam in de psychiatrie bij Psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze als werkmeester en als arbeidstherapeut. Vanaf 1980 ben ik werkzaam geweest in de verslavingszorg, eerst vanuit Wolfheze, later werd dit De Grift in Arnhem en weer later Iriszorg met 65 locaties. In de verslavingszorg heb ik gewerkt in allerlei verschillende functies, van groepswerker, sociotherapeut tot verpleegkundige. Vanaf 1985 als teamleider, afdelingshoofd, manager, clustermanager tot regiomanager. De laatste 6 jaar als projectmanager meer in de ondersteunende kant en minder in de directe zorg, wat ook zeker belangrijk is en ertoe doet.

Ik heb altijd met veel plezier in de zorg gewerkt. Zo is ook Klein Essen op enig moment op mijn pad gekomen. Dat was zo’n beetje vanaf de start dat Wim zijn bedrijf “omtoverde” tot zorgboerderij. Ik heb alle ups en downs wel meegemaakt van de ontwikkeling van de zorgboerderij. Veel groepen en individuen vanuit de Grift en later Iriszorg zijn als deelnemer werkzaam geweest op Klein Essen. Met de groep vanuit het IMC (Intramuraal Motivatie Centrum) was Klein Essen zelfs een verplicht geïntegreerd programmaonderdeel van hun behandeling. De groep mensen van het IMC kon op deze manier kennismaken met een heel andere manier van leven en werken op een zorgboerderij met al zijn facetten. Het heeft zeker bijgedragen aan verander processen bij individuen binnen deze groep. Soms hoor ik van Wim nog namen langs komen van mensen die na behandeling zichzelf aanmelden voor Klein Essen om daar verder te werken aan zichzelf. Het is een goed teken dat men er ook zelf voor kiest middels deelname aan de zorgboerderij verder te werken aan de eigen ontwikkeling.

Mijn werkzame baan bij Iriszorg zit er op. Ik ben boventallig verklaard en mijn functie van projectmanager bestaat niet meer, men gaat dit op een andere manier invullen. Een tijdsverschijnsel van deze tijd, het moet anders. Door het opheffen van mijn functie krijg ik meer tijd voor hobby’s als motorrijden, oppassen op de kleinkinderen, reizen, wandelen en tuinieren. Daarnaast ben ik actief in de lokale politiek binnen de gemeente Renkum. Toch blijft er nog wel tijd over om betrokken te blijven bij de Zorgboerderij Klein Essen.

Ik zit al langere tijd in het bestuur van de Vrienden van de Zorgboerderij. Van daaruit ben ik gevraagd of ik de functie van penningmeester in het bestuur van de Stichting op mij wil nemen. Dat is een leuke uitdaging en daar wil ik mij graag voor inzetten, vanaf januari 2017 heb ik deze functie op me genomen. Afgelopen jaar ben ik ook regelmatig op de woensdagen op de zorgboerderij, soms mee draaien in de werkprojecten en andere momenten zaken voor bereiden voor de bestuursvergadering.

Luuk Bosscha.

Dagactivering de Schoonbeek

Zorgboerderij Klein Essen heeft de dagactivering in 2015 overgenomen van Icare. Daardoor werd het voortbestaan van de dagactivering gewaarborgd. Vorig jaar werd duidelijk dat er een nieuwe koers moest worden ingezet voor de dagactivering. Na vele gesprekken met de gemeente Barneveld en Welzijn gaat het nu echt gebeuren. De dagactivering gaat verder onder Welzijn!

Vanuit Klein Essen zijn we heel blij dat alles kan voortbestaan door de inzet van de gemeente Barneveld en Welzijn Barneveld. En dat Rida gewoon het gezicht van de dagactivering blijft!

Donatie Ballonfiesta / nieuwe auto

5 april werden we verrast met een hele mooie donatie van €7500,- van het Ballonfiësta. De gift is besteed aan een 'nieuwe' auto ter vervanging van de bekende oranje bus!

We hebben een schitterende auto kunnen aanschaffen bij Auto Versteeg-Buurman.
Met de auto kunnen we personen maar ook materiaal vervoeren!

De taal van de tuin!

De lucht is strakblauw en de zon straalt. Toch was ik blij toen ik in het weerbericht las, dat er regen op komst is. Ik hoop dat die regen er ook zal komen. Want al is het prettig om groente- en bloemenzaad te zaaien als het droog is, om te ontkiemen heeft zaad echt vocht nodig. En wat is het een vreugde als je mag zien dat gezaaid zaad ontkiemt door vocht en als daarna het tere groen tevoorschijn komt.

Dit jaar is er hard gewerkt in de tuin van de zorgboerderij door een aantal deelnemers. Onze José heeft alle peultjes, uien, gladiolen en boontjes gepoot. Ook heeft zij veel onkruid gewied. Zo hebben enkele jongens de tuin omgespit en de bonenstaken gezet.

Heel fijn dat er ook klanten zijn, die onze verse groenten en mooie snijbloemen willen kopen.

Trouwe tuinklanten: Bedankt! Trouwe tuinklanten: Tot volgend voorjaar en zomer!

Dit jaar hebben de rode bietjes het goed gedaan, maar de rodekool wilde niet groeien.

Op de zorgboerderij kijken we vooral naar iets wat wel goed gaat. Dit is in de tuin zo, maar ook bij de deelnemers. We zetten een deelnemer in zijn kracht. Wat kan hij of zij goed en vindt hij of zij dat ook leuk om te doen. En daar gaan we samen mee aan de slag.

Opeens was zij er, Joke. Onze nieuwe vrijwilligster. Fijn dat je ons op de zorgboerderij wilt komen helpen! Joke is enthousiast, een harde werker, geduldig en bang voor muizen!!

Afdeling dieren!

Bij de dieren wordt elke dag gevoerd en hokken schoongemaakt. Mooie momenten zijn de dagen dat er dieren geboren worden. Biggetjes die bij hun moeder liggen te drinken en een kalkoentje dat uit zijn ei kruipt. Daar genieten de dierverzorgers enorm van!! Deze zomer hoorde ik iemand hard over het erf roepen: ze zijn er, de baby-cavia’s!

Meestal wordt een veestapel uitgebreid met jonge dieren. Deze zomer werd de veestapel van Klein Essen aangevuld met een groot dier: Roos, onze nieuwe Dexter koe. Nu is koe Lona niet meer alleen in de wei. We hopen dat ze volgend jaar, allebei een kalfje krijgen.

Zo gebeurt er van alles op de zorgboerderij. Er komen nieuwe deelnemers bij, deelnemers maken stappen vooruit! Met z’n allen hopen we het Kerstfeest te vieren en gaan we nieuwe stappen zetten in 2018!

Marianne vd Glind

De metaalwerkplaats van Klein Essen rond Kerst 2017

De Kerst en het nieuwe jaar staan voor de deur. Het is al weer heel wat kouder geworden. Alle gaten en kieren waar wind door kan zijn gedicht. Verwarming weer aan, winter!

Er zijn en gaan wat veranderingen op komst komen voor de metaalwerkplaats. We hebben lang gedraaid met de mogelijkheden die we hadden, maar hier zullen wat dingen gaan veranderen. Er is altijd een evenwicht nodig tussen deelnemers en werk. Wat voor werk is er te bieden aan de deelnemers. Welk werk kunnen zij aan en waar leren ze van? Waar worden zij “gelukkig” van en worden zij door gemotiveerd? Ik, (Wijnand), wordt niet gemotiveerd als deze verhouding scheefloopt. Dat er geen werk is voor de mensen of werk dat niet op hun vlak ligt. Wel kan ik gemotiveerd worden als ik zie dat zij lekker bezig zijn, dat er genoeg is te doen en zij moe en voldaan zijn als ze naar huis gaan.

Er wordt gedacht aan een andere invulling van de werkzaamheden in de werkplaats. Meer werk dat door de mensen die er nu zijn gedaan kan worden. Te denken valt aan graveren, waar we al een poosje mee bezig zijn, potten bakken, klein laswerk waar weinig aan geslepen hoeft te worden. Dit laatste i.v.m. de last van het geluid dat er is voor de mensen die er werken. Ook het soort producten zou anders kunnen worden. We hebben naar klanten toe veel de nadruk gelegd op: wat maken we en wat kan dat voor u betekenen. We zouden een andere benadering kunnen hebben. Waarom is de werkplaats er, wat betekent dit voor de deelnemers. Is het niet een geweldige plek waar zij tot rust kunnen komen. Waar ze worden uitgedaagd. Waar ze, op het eigen niveau, creatief kunnen zijn en zo een dagbesteding kunnen hebben. Dit verhaal naar klanten toe, het waarom, kan de basis zijn voor de manier hoe en wat we maken. Er is een ander soort werk nodig dan we hadden in de tijd dat we zijn gestart met de werkplaats. Hoe we dit gaan doen, wat voor consequenties dit heeft en de uitwerking hiervan is in de maak.

Maar, eerst is er de Kerst, met een viering en een terugkijken op het jaar 2017. Al met al is er veel gedaan. Zeker ook het inpak/tafel-werk van bedrijven die hun vertrouwen aan ons gaven. Er is heel wat gemaakt, ook nieuwe producten zoals katten en honden van hoefijzers, kachels en hartjes van staal. Oppottafels zijn er nog nooit zoveel gemaakt als dit jaar. Dank aan iedereen die hieraan heeft gewerkt!

De hoop is dat dit mooie plekje nog lang zal kunnen blijven bestaan. Dat er mensen komen die hier hun draai vinden. Dat er veel mensen zijn die zullen kunnen genieten van de resultaten die er vandaan komen.

Kerst. De geschiedenis van het Grote dat op aarde kwam, heel klein, als baby, om zo begrepen te worden in het leven van iedereen. Of je nu pienter bent of niet zo pienter, sterk of een wat zwakker iemand, of je diploma’s hebt of overal bent afgehaakt, jij bent welkom, ook op de boerderij!

Wijnand Thomassen

AHA-Design

18.000 Beukenhouten blokjes, die verdeeld moesten worden over 300 linnen zakken, vormen even zovele Jenga-spellen. Deze opdracht voor relatiegeschenken is door AHA-Design binnen gehaald. Niet alleen het inpakken is een mooie deelnemers-activiteit gebleken. Vooral ook het “kantjes breken” (=de randen van de gezaagde blokjes licht schuren, zodat ze minder scherp aanvoelen) is behoorlijk arbeidsintensief. Ga maar na, elk blokje heeft 12 kantjes. Twaalf keer achttienduizend is 216.000 kantjes die gebroken moesten worden. Dankzij oude en nieuwe

deelnemers en stagiaires hebben we deze grote maar vooral ook gezellige klus samen geklaard. Iets waar iedereen best trots op mag zijn!

Of we het in de meubelmakerij nog niet druk genoeg hadden met de kerst-klus ontdekte Agnes houtworm in de houtopslag van AHA-Design. Gelukkig worden we niet zo heel vaak met deze mede-houtliefhebbers geconfronteerd. Helaas resulteerde het toch weer in een onverwacht hectische periode. Ongediertebestrijding kun je nou eenmaal beter niet uitstellen.
Vier weken waren we er druk mee. Nadat alle stukken hout één voor één naar buiten gedragen waren, werd het daar door deelnemers, stagiaires en uiteraard Agnes zelf behandeld en gesorteerd. Intussen vervingen deelnemers de houten stellingen in de opslagruimte door staal, zodat daar in ieder geval nooit meer worm in kan gaan zitten.
Voorlopig hopen we verlost te zijn van vraatzuchtig ongedierte. Zekerheidshalve wordt de voorraad wel wekelijks gecontroleerd.

Bij AHA-Design wordt voortdurend voor en achter de schermen gewerkt aan nieuwe ideeën voor nieuwe producten. Speciaal voor de Kerst is zo een kerststal bedacht op basis van houtdraaiwerk. Houtbewerken op een draaibank is in het verleden sporadisch voorgekomen, maar werd meestal door Agnes zelf uitgevoerd. Nu er meer deelnemers met weer nieuwe kwaliteiten in de meubelmakerij aan de slag zijn, wordt er serieus gekeken of en wie er zin en vaardigheid heeft om houtbewerking m.b.v. een houtdraaibank te leren. We hopen hier in de toekomst steeds meer mensen bij te kunnen betrekken.
Vanzelfsprekend zijn ook de kerststallen, net als de nieuwste lijn massief houten krukken met tuiglederen handgreep rechtstreeks bij AHA-Design te koop, maar ook via Wart’s Art op het Dijkje in Barneveld.

Dat er bij AHA-Design niet alleen gezellig gewerkt wordt werd dit najaar maar weer eens bewezen. Van 21 tot 29 oktober werd in Eindhoven de Dutch Design Week gehouden. Als ontwerper kon Agnes natuurlijk een bezoek aan dit jaarlijkse evenement niet overslaan en had ze een excursie voor de hele meubelmakerij bedacht. Het werd een dagje uit om niet te vergeten voor deelnemers, vrijwilligers en stagiair.


Voor het nieuwe jaar hopen we weer op heel veel gezellige uren in de meubelmakerij met veel bekende maar ook met nieuwe gezichten en nieuwe producten waar iedereen weer trots op kan zijn.

Agnes Havenaar, AHA-design

Tot slot

Het jaar loopt ten einde. Waar ik eind 2016 nog druk bezig was mij alles eigen te maken op Klein Essen, ben ik eind 2017 aardig ingeburgerd. Wat hebben we met elkaar toch een mooie zorgboerderij. Letterlijk mooi, wat we ook veel terughoren van bezoekers. Maar ook figuurlijk mooi! Samen met alle deelnemers, vrijwilligers, stagiares, teamleden en verdere betrokkenen zijn we een grote diversiteit aan mensen, maar toch een eenheid. En die eenheid is erg belangrijk. Met elkaar kan je wat bereiken. Je hebt elkaar nodig om wat te bereiken. Ieder met zijn eigen talenten! Via deze weg wil ik iedereen heel hartelijk danken voor zijn/haar inzet!

Er zijn ook altijd veranderingen. Mensen komen en mensen gaan weer verder. Zo was er een verandering in het bestuur. Luuk Bosscha nam het penningmeesterschap over van Hans van de Weerd. Een aantal stagiaires rondde de stage af, maar er begonnen ook weer nieuwe stagiaires. De zeer herkenbare oranje bus werd vervangen door een hele mooie personenauto.

We namen op woensdag 13 december officieel afscheid van dagactivering de Schoonbeek. Zij gaan vanaf 1 januari 2018 verder onder de vlag van Welzijn Barneveld, en heten vanaf die tijd Welzijn Kootwijkerbroek.

Ook volgend jaar zullen er weer veranderingen zijn. De BSO gaat vanaf 1 januari 2018 naar een ander locatie, het “oude” groene kruis gebouw in Kootwijkerbroek. Die ruimte komt dus vrij, en dat geeft weer nieuwe mogelijkheden en kansen. We zijn aan het kijken naar de mogelijkheden van de metaalwerkplaats. Is er een verschuiving van werkzaamheden nodig en kunnen er nog nieuwe werkzaamheden bijkomen? Waardoor de werkplaats toegankelijk en interessant is voor nog meer deelnemers.

Op vrijdag 22 december zullen we opnieuw de gezamenlijke kerstviering houden. Daarmee sluiten we ook het jaar 2017 af. De zorgboerderij is gesloten van maandag 25 december tot en met maandag 1 januari. Op dinsdag 2 januari is iedereen weer welkom op de zorgboerderij.

Namens alle medewerkers en het bestuur van de zorgboerderij wensen wij u goede kerstdagen en een heel voorspoedig en gezond nieuw jaar toe.

Ook willen wij graag iedereen bedanken die ons, op welke wijze ook, in het afgelopen jaar heeft bijgestaan.

Manon van Luttikhuizen

19 maart 2018

Nieuwsbrief juni 2016

De nieuwsbrief van juni 2016 is te vinden in de volgende link:

Zie ook: www.klein-essen.nl/nieuwsbrief%20juni%202016.pdf
21 juni 2016

Open dag 2e paasdag!

Op tweede paasdag hebben wij op Klein Essen onze jaarlijkse open dag. Dit jaar wat groter dan anders, want we doen mee aan de Boerenlente feesten van Albert Heijn. 

Deze dag is er van alles te doen, van workshops in de houtwerkplaats, tot het knuffelen van onze dieren, tot het bezoeken van de braderie met ondernemers uit de buurt.

Iedereen is hier van harte welkom!

14 maart 2016

Nieuwsbrief december 2015

De nieuwsbrief van december 2015 is te vinden in de volgende link:

Zie ook: www.klein-essen.nl/nieuwsbrief%20pdf/nieuwsbrief%20dec%202015.pdf
20 december 2015

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes op Klein Essen? Volg dan ook onze Twitter en Facebook pagina!

-www.twitter.com/kleinessen

-www.facebook.com/Zorgboerderij-Klein-Essen...

Zie ook: www.klein-essen.nl
3 november 2015

15 juni 2015

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief zorgboerderij ‘Klein Essen’
December 2014


Het einde van het najaar nadert weer met rasse schreden. We zijn in de donkere dagen voor de
Kerst aangekomen en dat is altijd weer wennen. Veel mensen houden niet van de donkere,
koude, vochtigheid, kale bomen, dode natuur en wat nog meer met de winter te maken heeft.
Maar er is ook licht en er zijn ook dromen. In Viva…. Lang leve…. Klein Essen vertelt
Doetie Atema over de perfecte droom die wij op Klein Essen hebben


Viva ........lang leve .....Klein Essen !


Met het lied “ Viva Barcelona !.....” bezingt de beroemde Queen zanger Freddie Mercury
samen met de opera zangeres Montserrat Caballe zijn liefde voor de Spaanse stad Barcelona.
Tijdens de olympische spelen van 1992 in Barcelona werd dit lied een tophit!
De tekst van dit prachtige lied is als volgt:


I had this perfect dream
This dream was me and you
I want all the world to see
A miracle sensation
My guide and inspiration
Now my dream is slowly coming true


The wind is a gentle breeze
The bells are ringing out


They are calling us together
Guiding us forever
Wish my dream would never go away
Barcelona – it was the first time that we met
Barcelona – how can I forget


Let the songs begin
Let the music play
Make the voices sing
Start the celebration
And cry
Come alive !


Barcelona – such a beautiful horizon
Barcelona – like a jewel in the sun

If God is willing
Friends until the end………………..
Viva – Barcelona !


Wat heeft dit lied en deze tekst nu met Klein Essen te maken.......?


Welnu .....ook wij hebben op Klein Essen een perfecte droom.....
Een droom, waaraan we werken en die langzamerhand waar moet worden.
Namelijk, dat mensen er voor elkaar willen zijn,
in al hun kwetsbaarheid en kracht.....!
En dat mensen het leven voor elkaar mooier en waardevoller willen maken....
en elkaar toekomst willen geven.
Een prachtige droom, die we niet op willen geven.


Maar het nieuwe jaar lijkt ook voor ons een olympisch jaar te gaan worden....!
We staan voor een jaar vol veranderingen in de zorg.
Een jaar, waarin uithoudingsvermogen wordt getest,
een jaar waarin prestatie en kwaliteit wordt gemeten en wel of niet beloond.
Een jaar met winnaars en verliezers..........?!


Ja, de koude, kille realiteit van het bestaan doet ons dat wel geloven.


Maar het feest van Kerst niet....!
Dat viert de komst van een kwetsbaar mensenkind,
die door Gods liefde uitgroeit tot een mens met toekomst.
Een belofte, dat wij daarin mogen delen.
Ook wij mogen door Gods liefde uitgroeien tot een mens met toekomst.
Hoe kwetsbaar wij ook zijn.......


Een prachtige droom.....een prachtig toekomstbeeld.....!


Daar proberen we op Klein Essen ook in het nieuwe jaar aan mee te werken.
Daar laten we ons door leiden…..


Dus laat het feest beginnen.
Laat het nieuwe jaar maar beginnen.
Want wij zingen en bidden:


If God is willing….friends until the end !


Viva.......lang leve .......Klein Essen......!


Doetie Atema


Najaar op Klein Essen!


In de vorige nieuwsbrief stond: de maïs is gezaaid, op naar de zomer.
Nu is het begin december, de maïs is geoogst en de zomer is alweer een poosje voorbij. Begin
december vind ik vaak een sombere tijd. Het erf ligt vol met afgevallen dor blad. De struiken
zijn kaal, de natuur is in slaap!


Binnenkort vieren we weer het kerstfeest.
Het feest van de geboorte van Jezus!


De dieren


Met de dieren op Klein Essen gaat het goed. We hebben nu ook een groot aquarium. Hierin
zwemmen veel vissen en één witte kikker.
Dat is wel grapvol!


Ook hebben we sinds 2 dagen een kalfje van 5 weken oud. Het is een ‘dikbil’ kalf. En het is
een vaarskalfje, een meisje dus!
Mijn vader is 80 jaar en had nog altijd een aantal dikbil koeien. Nu is pa ernstig ziek en zijn
de koeien verkocht.
Het laatste kalfje dat op de boerderij van mijn ouders in
Achterveld geboren is, mag nu opgroeien op zorgboerderij Klein Essen.
De eerste 10 weken van zijn leven krijgt het kalfje melk te drinken.


Het is donderdagavond 6uur, nu ik dit stukje schrijf.
Vanavond gaan de oude kippen weg. Twee weken later dan gepland, omdat de kippen niet vervoerd mochten worden, in verband met de vogelgriep in Nederland. Dus vanavond om 8uur gaan we met ongeveer 10 man en 2 vrouwen!! kippen vangen.
De kippen gaan weg voor de slacht.
Een koppel kippen die het goed gedaan heeft. Niet ziek geweest, weinig uitval, goed gelegd.
Dan volgende week druk, druk!
Mest uit de stal, stal verder schoonmaken, ontsmetten en weer inrichten.
De nieuwe hennen staan gepland voor 17 december.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!


En dan is het al bijna weer 2015.
Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden voor ons allemaal!!


Marianne


Nieuw project


Ook zijn wij hard bezig aan een nieuw project. Er wordt een grote zwarte volière gemaakt waar straks lekker de vogeltjes in kunnen vliegen en eten. Theo en Sietse hebben de afgelopen maanden er hard aan gewerkt en het ziet er nu al goed uit!!

Winterfair
Winterfair 2014 in de Essenburght in Kootwijkerbroek. Tien uur was de “ aftrap”. vier uur in de middag zou het afgelopen zijn. Agnes heeft alle spullen klaargezet in de kraam die we ter beschikking hadden. Naast
de “ Schoonbeek”, de dagbesteding die in de Essenburght
plaatsvindt. Mooi dat we naast elkaar stonden. Zo kunnen we aan elkaar wennen. Zeker nu de bedoeling dat we samen gaan werken doordat de “ Schoonbeek” onderdeel is geworden van “ Klein Essen”. Wijnand heeft er een paar uur gestaan en Marjan van de “ Schoonbeek” is in de middag verder gegaan.
Een goede samenwerking!
Echt verkopen doe je zo’n dag niet. Het is meer gezien worden aan de bezoekers. Agnes had er een aantal houten kerstbomen staan. Ook de broodplanken, insectenhuisjes en houten kinderstoeltjes ontbraken niet. Van de Metaalwerkplaats stond er een net nieuw ontwikkelde schommelstoel. Twee tafels, een combinatie van metaal en hout sierden de kraam op. Het was
gezellig en de erwtensoep was heerlijk. De eerste keer dat we als zorgboerderij meedoen.
Toch wel voor herhaling vatbaar denk ik, Wie weet!

Iedereen is druk bezig want kerst komt eraan!
Het begint weer echt koud te worden. Sjaals en dikke jassen kunnen uit de kast worden gehaald. Zo zijn wij ook bezig met mooie kerststukken.
De voorbereiding voor de kerstvieringen is weer in volle gang. Er wordt nog gekeken hoe wat wie en waar maar op 23 december vieren we het wel groots. Cees van Voorthuizen, Gerard van Laren, Krijn Overeem en Hans van de Weerd gaan met hun mooie stemmen een leuk stuk brengen. En natuurlijk wordt er ook voor heerlijk eten gezorgd. Dit jaar staan er Hindoestaanse gerechten op de menulijst. Ook hebben we nieuwe instrumenten namelijk vier nieuwe djembees! Een djembe kan je heel makkelijk tussen je benen doen en er een
gemakkelijk ritme op slaan met je hand. Nou wij hebben allemaal zin in de kerst!

December 2014
De metaalwerkplaats wordt bijna elke dag gebruikt. Het is wel stiller geworden. Urley heeft een werkplek gevonden in Arnhem. Heel mooi voor hem. We hopen dat hij zijn draai kan vinden. Af en toe is hij misschien nog op de boerderij te vinden. Dus.., wij hebben een lasser
minder. Maar, wie weet hebben we weer snel iemand die ook kan gaan lassen. Er zijn al nieuwe mensen bezig geweest in de werkplaats. Mooi hoor!


De vrijwilligers hebben ook versterking gekregen van Geert. Hij zou graag wat vaker komen, maar helaas is dit (nog) niet mogelijk. Rick krijgt nu wat andere dingen aan zijn hoofd. Hij is bezig met zijn nieuwe huis. Jan gaat gewoon door. Een stabiele factor in de werkplaats. De vrijwilligers zijn belangrijk voor ons. Het is mooi dat ze
meedraaien bij het werk op de boerderij!


Het Stecowerk loopt voor nu bijna ten einde. De Steco heeft even genoeg voorraad van de zakjes die wij vullen voor ze. Het buigen van de beugels is gestopt, (10000 stuks). Maar, er wordt wel gekeken door hen
of er werk is wat hierop lijkt. Dit zou mooi zijn. Het is mooi werk voor als de mensen ergens anders klaar zijn, of als er buiten niet te wezen is.
Voor een bedrijf in Barneveld zijn we kerstpakketten aan het maken. Stephan doet hiervoor goed zijn best en de vuurkorven zijn mooi. Dit is een gezamenlijk product van metaalwerkplaats, meubelwerkplaats, de kippen en de “houtkloverij”. Leuk om dit samen te doen zo!
Ook de metaalwerkplaats zelf heeft nieuwe ideeën. Tafeltjes worden er gemaakt en ook een nieuw soort schommelstoel. Deze hebben ook
gestaan op de winterfair in Kootwijkerbroek.


Het jaar is bijna klaar, er is veel gebeurd. We hopen dat het volgende jaar ook goed wordt.
Zonder kleerscheuren, met genoeg mensen, en opdrachten waar we aan werken kunnen.
Prettige feestdagen een goed uiteinde en niet te vergeten een gezegend Nieuwjaar!


Wijnand Thomassen

Hopen en verwachten


We wensen elkaar aan het eind van het jaar van alles toe. Vaak weten we niet hoe het eruit gaat zien.
Voor komend jaar geldt dat zeker.
Er is nog veel onduidelijkheid. Hoe gaan de verschillende gemeenten zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is? We merken dat er veel mensen komen kijken of Klein Essen iets voor hen is. Dat stemt hoopvol.
In onze folder staat dat iedereen welkom is. Daar staan we voor en dat zal wat mij betreft ook
zo blijven.


De Schoonbeek
Vanaf 1 januari nemen wij de dag activering de Schoonbeek in Kootwijkerbroek over. Hierdoor zullen we wat meer werk krijgen, met name voor Henny en mij.
Wellicht zullen we ook wel wat uitwisseling krijgen, soms past iemand beter in een ouderen groep of soms past iemand beter op de zorgboerderij. Bij ziekte en vakantie kunnen we wellicht elkaar vervangen.
De Schoonbeek blijft onder de zelfde naam doorgaan in het kultuurhuus de Essenburght onder leiding van Rida van Triest. Zij komt in loondienst bij Klein Essen.


Norschoten
Vanaf januari komt er een groep van 5 of 6 mensen vanuit verpleeghuis Norschoten in Barneveld.
Zij komen op woensdag en zullen een kleine dag mee gaan werken. Naast Henk, Jan en Arjan zal dit voor extra drukte zorgen. Ik hoop dat we dit met z'n allen
goed kunnen opvangen. Cees van Voorthuizen 12 ½ jaar
Ja zolang is het al weer geleden dat Cees bij ons kwam als vrijwilliger. Eerst is hij 2 dagen per week geweest en nadat zijn vrouw ook was gestopt met werken 1 dag per week. Ik heb zelf persoonlijk veel steun aan Cees als voorzitter van de stichting kan ik met hem overleggen en denkt hij mee. Cees maakt de nieuwsbrief meestal wanneer we in de problemen zitten wil Cees altijd wel even extra komen. Het is echt een vrijwilliger waar we op kunnen bouwen. Cees heel erg bedankt en we hopen dat je ons nog lang zult blijven ondersteunen.
Met kerst zullen we samen met Cees hier nog op terug komen.


Wijnand en Willie
Vele van jullie hebben het waarschijnlijk al wel gehoord dat Wijnand en Willie in juni in mijn
huis gaan wonen. Ik hoop zelf in mei samen met Mieneke in het huis van mijn vader te gaan
wonen.
Volgens mij krijgen wij hele goede buren.
Het beheer van Klein Essen zal ik in de toekomst samen met Wijnand gaan doen. Dat is iets
waar ik erg naar uit zie.
Al met al verwacht ik weer een leuk, vol en gezellig jaar.
En ik hoop en verwacht dat ook in 2015 iedereen welkom zal blijven op Klein Essen.


Wim Broekhuizen

Tot slot


Op “Klein Essen” lopen momenteel de volgende jongelui stage:
Anne Esser, Anneke van Buren, Christa Haasjes, Christel Bouwman, Kelly Lamars, Marilène Brom, Aniek Bos en Sanne Huijsman.


We hopen dat ze inmiddels hun plekje hebben gevonden en wensen hen een goede stageperiode toe.


In september jl. was Marcel Vermeer 12 ½ jaar werkzaam op de zorgboerderij. Op 19 september hebben wij er samen met Marcel een gezellige dag van gemaakt.


Arie van Middendorp is opnieuw aan zijn rug geopereerd. Hij heeft nog erg veel pijn maar de artsen zijn tot nu toe tevreden. Wij wensen hem heel veel sterkte en een voorspoedig herstel.


Als vrijwilliger mochten wij Kees van der Mark verwelkomen. Hij zal, op afroep, als chauffeur voor het vervoer van de deelnemers zorgen.


Wij vinden het prettig dat het bestuur per 1 december is uitgebreid met de komst van Thea Lagerweij. Zij is een “Kootwijkerbroekse” en is momenteel nog werkzaam als
verpleegkundige op de afdeling cardiologie van het Gelderse Vallei ziekenhuis maar stopt daar binnenkort mee. Thea wil graag een gedeelte van haar “vrije tijd” besteden aan het reilen en zeilen van onze zorgboerderij. Wellicht gaat zij in de toekomst haar aandacht richten op de dagbesteding Schoonbeek in Kootwijkerbroek.
Het bestuur bestaat nu uit:
Doetie Atema, Hanneke de Liefde. Thea Lagerweij, Hans van der Weerd (penningmeester), Gerard van Lanen (secretaris) en Cees van Voorthuizen (voorzitter).


Op dinsdag, 23 december a.s. zal met alle medewerkers en het bestuur weer de gezamenlijke
kerstviering worden gehouden. Amos, Anneke, Kelly, Marcel en Marco met als “back up” Agnes hebben dit jaar de organisatie op zich genomen en natuurlijk gaan wij er van uit dat het weer een fijne dag zal worden.


De zorgboerderij is gesloten van woensdag, 24 december tot en met vrijdag, 2 januari. Overigens is de boerderij op 29, 30 en 31 december, voor degene die toch graag wil komen, beperkt open. Maandag, 5 januari 2015 is iedereen weer van harte welkom op de boerderij.


Namens alle medewerkers en het bestuur van de zorgboerderij wensen wij u goede kerstdagen
een heel voorspoedig (en gezond) nieuwjaar toe.
Ook willen wij graag iedereen bedanken die ons, hoe dan ook, in het afgelopen jaar heeft bijgestaan.


Cees van Voorthuizen


Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goed nieuw jaar!!!

Zie ook: www.klein-essen.nl/
5 januari 2015

Nieuwsbrief december 2013

NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ ‘KLEIN ESSEN’

december 2013

Het jaar 2013 is al weer bijna voorbij. Het is nu begin december. De natuur is in rust, donker en grijs, kaal en koud. De mensen zoeken de warmte op. Ook de dieren hebben zich terug getrokken. Het zijn de zogenaamde donkere dagen voor Kerst. Het is de Adventstijd. Zo worden de weken voor Kerst genoemd. Onderstaand gedicht, geschreven door een goede kennis, Max Jonker, kreeg ik vorige week onder ogen en wil ik u als lezer van deze nieuwsbrief niet onthouden.

Advent

De nachten zijn lang en de dagen zijn kort.

Je kunt goed merken dat het winter wordt.

Het is lang donker en het voelt vaak guur aan,

met de warmte van de zon is het allang gedaan.

De donkere dagen voor Kerst breken aan.

Nog maar even en het licht breekt ruim baan.

We zijn in afwachting van de komende dingen

En alles wat ons met warmte zal omringen.

We wachten gespannen op de komende dagen

alweer op iets wat we al veel meer zagen.

Toch is het ieder jaar weer een mooie tijd

die ons uiteindelijk naar een hoogtepunt leidt.

Het feest van licht en vrede staat ons te wachten

met een wens voor het einde aan alle machten.

Het stoppen van honger, onrecht en alle pijn

omdat Gods boodschap bij ons op aarde wil zijn.

Steeds meer kaarsen verdringen de donkere nacht

als symbool dat het grote Licht wordt verwacht.

Steeds meer liederen klinken uit duizenden monden

om het geheel van onze afwachting af te ronden.

Al duurt het nog even één ding is zeker en gewis

dat het Kind van Bethlehem komende is.

Maak van al het wachten dan toch een groot feest

zoals dat in jaren voor u en anderen nog nooit is geweest.

Bewogen tijd

Ik denk dat ik namens het hele team spreek dat we een zwaar half jaar achter de rug hebben.

Samen als team hebben we de draad weer opgepikt en Marianne is inmiddels een onmisbaar deel van het team geworden.

Er zal de komende tijd heel wat veranderen. Dit komt doordat er nieuwe dieren komen, maar ook doordat er vanuit de overheid en zorgverzekeraars bezuinigd moet worden op de zorg.

Deelnemers.

Door de grote toestroom van deelnemers moeten we helaas mensen teleurstellen omdat het op sommige dagen te vol wordt. Gezien de ontwikkelingen zijn we nu huiverig om extra personeel in te zetten.

Samenwerking met BSO+ Loofles.

Samen met BSO zijn we begonnen om op zaterdag open te gaan voor jongeren vanaf 14 jaar.

We bekijken de komende maanden of dit haalbaar is en blijft.

Ouderen.

Door een toenemende vraag voor dagopvang van ouderen zijn we ons aan het oriënteren of we met een groep zullen beginnen. Deze groep zal dan naast het bestaande aanbod komen met een eigen begeleider.

Bezuinigingen.

Op Klein Essen zullen we daar ook niet aan ontkomen. Het lijkt erop dat we wel meer mensen zullen krijgen maar dat er minder voor begeleiding betaald zal gaan worden.

We zullen daar dus creatief mee om moeten gaan. Inzet van vrijwilligers zal groter worden. Verder zullen de deelnemers onderling meer verantwoordelijkheid krijgen waar dat mogelijk is.

De samenhang die er al is moeten we versterken. Op de zorgboerderij zullen we elkaar meer moeten gaan helpen en vervangen. Ik denk dat dit ook zeker mooie kanten heeft. Wie wil er niet graag eens iemand helpen en wie wil niet geholpen worden wanneer het moeilijk gaat. Dit kan soms in kleine dingen zoals even de rolstoel duwen, even iets vasthouden voor een ander, een keer in de kantine de vloer schoonmaken of aan het eind van de dag een ander zijn werkplek helpen op te ruimen zodat we allemaal tegelijk klaar zijn. Zo kan ik nog wel meer opnoemen.

Wanneer het echt moeilijker zou gaan worden moeten we misschien bezuinigen. We zullen goed kijken waar dit kan en waar dit mogelijk is.

Vertel het team op tijd als er ergens iets mis gaat. Dit kan geld besparen.

Dieren.

Wat de dieren betreft heb ik met Marianne het volgende afgesproken. Er komen de komende maanden 10 konijnen, 5 cavia’s, 2 geiten, 5 schapen, 2 ganzen, 5 eenden, 2 shetlanders, 2 ezels, 2 mini-varkens. Volgend voorjaar komen er 5 kalveren en 2 biggen bij.

Geleidelijk gaan we het aantal dieren weer uitbreiden en kijken we ook of we nieuwe diersoorten erbij kunnen krijgen.

Voor de dieren moeten er nog veel hokken worden gemaakt.

Daar gaan zo snel mogelijk mee aan de slag.

Op 28 augustus zijn er weer 3500 nieuwe kippen gekomen. Ze leggen inmiddels goed. We willen proberen meer eieren particulier te verkopen. Mocht u interesse hebben om ze door te verkopen dan horen wij dat graag

Keurmerk kwaliteit laat je zien.

We zijn weer volop bezig om het keurmerk voor zorgboerderijen te verlengen. De eerste inspectie is goed verlopen. Binnenkort komt er iemand van het keurmerk die de hele organisatie door gaat lichten.

Gert van Nieuw-Amerongen is hier mee bezig. Dit is een van zijn laatste klussen. Gert gaat ons verlaten en samen met zijn vrouw, die nu ook met pensioen is, genieten van hun vrije tijd.

We hebben onlangs afscheid van hem genomen evenals van Evert van Maaren die als chauffeur ons 3 jaar heeft geholpen.

Corrie Burink neemt een gedeelte van de taak van Gert over.

Gelukkig hebben we er weer een aantal nieuwe vrijwilligers bij, t.w.: Theo van Wijkhuizen, Sandra van Niekerken, Jan van Roest en Ab Ortse. We hopen dat zij veel plezier van hun vrijwilligerswerk zullen ondervinden.

Duurzaam.

We gaan de boerderij verder verduurzamen. De warmwatervoorziening is nu ook aangesloten op de houtgestookte c.v. Voorts zijn de zonnepanelen nu volop in werking en verwachten we dat we 60 tot 80 % van de energie zelf kunnen opwekken.

Het plastic wordt nu goed gescheiden en we letten er met z’n allen op dat we niet te veel materiaal gebruiken zodat er niet teveel overstuur gaat.

15 jarig bestaan.

In oktober hebben we ons 15 jarige bestaan gevierd.

12 oktober was onze open dag. Ondanks het late tijdstip in het jaar was het een geslaagde dag met veel bezoekers

Door alle aanpassingen die we de laatste jaren hebben doorgevoerd denk ik dat we klaar zijn voor de toekomst die er nu nog wat onzeker uitziet.

Alle medewerkers, deelnemers, vrijwilligers en stagiaires heel erg bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar. Het is hartverwarmend om te zien wat we allemaal voor elkaar krijgen en voor elkaar doen.

Wim Broekhuizen

Het bestuur van de stichting zorgboerderij “Klein Essen”

Ongeveer 1 keer per 6 weken op maandagmiddag, zien we andere mensen bij Klein Essen binnenkomen. Dan is er een vergadering van het bestuur van de Zorgboerderij “Klein Essen” aan de orde. Deze vergaderingen zijn in het leven geroepen nadat een stichting opgericht is om het beleid en de activiteiten van Klein Essen te activeren en te continueren en te beoordelen. Deze stichting is opgericht op 21 augustus 2003, dus dit jaar precies 10 jaar.

De Stichting is opgericht om de activiteiten van “Klein Essen” te waarborgen en de mogelijkheden te bieden om arbeidsmatige- en zorg te kunnen uitvoeren.

Dat betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het benoemen van personeel, het opzetten van activiteiten en het doen van aankopen. Naast het personeel dat bij de boerderij in dienst is, werkt er ook personeel die de activiteiten van hun eigen bedrijf ingebracht hebben.

Dit alles is beschreven in de Statuten van de Stichting en door een notaris vastgelegd in 2003.

Op dit moment houdt het bestuur zich vooral bezig met heel concrete zaken zoals;

Hoe loopt het vervoer van de deelnemers, zijn er voldoende verschillende mogelijkheden voor activiteiten, zijn er vrijwilligers die de activiteiten kunnen ondersteunen, komt er genoeg geld binnen om dit alles te doen en het voornaamste is de sfeer goed en heeft iedereen het naar zijn of haar zin.

In de vergaderingen wordt uitgebreid stilgestaan bij bovengenoemde onderwerpen, bij de ene vergadering ligt de nadruk meer op de centjes, bij de andere op de activiteiten en soms komt alles aan bod. Als bestuur zijn we goed ingespeeld op elkaar. We weten elkaar te vinden en als er iets moet gebeuren dan staan we er voor.

Het bestuur bestaat uit:

Cees van Voorthuizen, voorzitter, Hans van de Weerd, penningmeester, Gerard van Lanen, secretaris en Hanneke de Liefde als algemeen lid. We zijn nog op zoek naar een nieuw lid om het bestuur aan te vullen omdat het bestuur uit een oneven ledental moet bestaan.

Verder zijn bij deze bestuursvergaderingen ook aanwezig Krijn Overeem, hij maakt de verslagen en Wim Broekhuizen die de ontwikkelingen, ideeën en advies inbrengt van de boerderij.

Op dit moment worden allerlei bestaande subsidies en zorgactiviteiten door de landelijke politiek tegen het licht gehouden en er staan enkele wijzigingen op stapel.

Er is daarom een aantal jaren geleden een stichting “vrienden van Klein Essen” opgericht. Deze stichting heeft een ander bestuur en probeert haar activiteiten te richten op het binnenhalen van gelden door middel van acties of het werven van donateurs die vriend willen worden van Klein Essen.

We hopen dat in de toekomst de activiteiten van “Klein Essen” op deze manier gewaarborgd kunnen zijn. Wij als bestuur zullen er voor staan en we denken dat iedereen die rondloopt op deze prachtige boerderij zal denken: wat een leuke plek is dit toch we zijn een vriendenkring!!!!

Gerard van Lanen

Nieuws uit de metaalwerkplaats

December 2013. Vlak voor het einde van het jaar.

In de metaalwerkplaats zijn we redelijk druk geweest het afgelopen jaar. We hebben wat opdrachten gekregen. 1 daarvan was een hek voor een aantal ramen en deuren, ter beveiliging tegen inbraak. Het was een leuke opdracht, ondanks dat de opdrachtgever in Vierhouten woonde. Wel gaf dit meer obstakels wat bereikbaarheid betreft. We hebben er van geleerd en, wie weet komt er meer van.

Ook is er een tafel bij gekomen om aan te werken. Van het bedrijf “Steco” uit Stroe hebben we werk wat voor de meeste mensen wel te doen is. Het gaat om zakjes waar onderdelen in moeten gedaan worden. Deelnemers die wat minder goed ter been zijn of die even wat zittend werk willen doen, of mensen die het gewoon leuk vinden om te doen, kunnen hier met elkaar aan de gang. Het is een proef voor ons, maar tot nog toe bevalt het goed. Gelukkig is er geen haast en levertijd bij deze opdracht, zodat het fijn werken is zonder stress. Vaak, als er bv. op vrijdagmiddag werk gedaan is op andere plekken op de boerderij, komen er een aantal mensen die samen hier aan het werk gaan. Het is er gezellig met elkaar. Ook “opa” komt zo nu en dan zijn steentje bijdragen aan de tafel. Datgene wat er gedaan “moet” worden per week, is op deze manier zo gepiept!

Ook zijn we volop bezig met de vuurkorven. Deze kunnen we kwijt raken aan klanten. Tientallen zijn er nu al gemaakt. Het is een aardige productie aan het worden!

Een nieuw product is bedacht. Men neme 2 tafels. 1 op zijn kop, de 2de er bovenop zodat men een “raam”krijgt. Betongaas aan de achter- zij- onderkant en er ontstaat een manier om gekloofd hout op te bergen en, het is makkelijk verplaatsbaar.

We hebben de weken door meestal een vaste setting in de werkplaats, hoewel er zo nu en dan mensen zijn die de metaal wel eens willen proberen.

Twee vaste vrijwilligers zijn er nu. Een derde zit er aan te komen, al zou hij wel wat vaker willen komen. Dit is niet mogelijk met zijn huidige werk, maar wie weet wat de tijd brengt. Ook nog een vaste vrijwilliger erbij zou fijn zijn. Ik zal wat meer gaan begeleiden in de toekomst, maar dan is het wel goed dat er iemand in de werkplaats is.

Bij de deelnemers zie ik veel vooruitgang. Nieuwe dingen worden geprobeerd, ideeën worden uitgedacht, dus uitdagingen zijn er genoeg.

Graag zouden we wat opdrachten erbij hebben om wat meer continuïteit te krijgen.

Al met al goede dingen gedaan door de deelnemers, en we kunnen terug kijken op een goede tijd.

Allemaal een goed Nieuwjaar toegewenst!

Wijnand

Tot slot

Op “Klein Essen” lopen momenteel de volgende jongelui stage:

Donna Wormgoor, Jill Wentholt, Stijn Luyckx, Gerdien Juffer, Annette van de Kraats, Chantal de Haan, Marthen Copier, Sharon van den Akker en Jolanda van Middendorp.

We hopen dat ze inmiddels hun plekje hebben gevonden en wensen hen een goede stageperiode toe.

Op maandag, 23 december a.s. zal met alle medewerkers en het bestuur weer een gezamenlijke kerstviering worden gehouden. Agnes Havenaar, Donna Wormgoor en Jan Welink hebben dit jaar de organisatie op zich genomen. Van harte hopen we dat het weer een fijne dag zal mogen worden.

De zorgboerderij is gesloten van maandagmiddag, 23 december tot en met woensdag 1 januari. Overigens is de boerderij op 24, 30 en 31 december, voor degene die toch graag wil komen, beperkt open. Donderdag, 2 januari 2014 is iedereen weer van harte welkom op de boerderij.

Namens het bestuur en alle medewerkers van de zorgboerderij wensen wij u goede kerstdagen en een heel voorspoedig nieuwjaar toe.

Ook willen wij graag iedereen bedanken die ons, hoe dan ook, in het afgelopen jaar heeft bijgestaan.

Cees van Voorthuizen 

1 december 2013