't Bakhuisje

Wie zijn we?

Ligging

Wij zijn een klein boerderijtje net buiten Barneveld. Bij ons kan je in een gezellige en veilige omgeving een dag of een deel van de dag bezig zijn.

Kwaliteit 

De kwaliteit van t Bakhuisje is gewaarborgd doordat de zorgboerin jarenlange ervaring heeft in de zorg (verpleegtehuis en gezinsvervangend tehuis). De basisopleiding MDGO-VZ (lang) is aangevuld met cursussen (zoals jaarlijks: verpleegtechnisch handelen en BHV).

Voor de kinderopvang heeft de zorgboerin de vereiste cursussen gevolgd (zoals EHBO voor kinderen) en is zij een gekwalificeerde gastouder. De ervaring als gastouder is een extra waarborg, naast de ervaring, voor de kwaliteit (b.v. bij medicijngebruik).

Dagboek
Voor alle deelnemers en kinderen wordt een dagboek aangelegd waarin de gebeurtenissen van de dag worden opgeschreven. soms aangevuld met toepasselijke foto's. Op deze manier weet de ouder/verzorger wat we samen beleven. Het dagboek helpt om te zorgen dat ook wij weten wat de deelnemer/kind heeft beleefd op andere dagen, zodat daarop ingespeeld kan worden.


Het werk

Dagbesteding

We vinden het fijn als de deelnemer het naar zijn zin heeft. Wat en hoeveel gedaan wordt, wordt afgestemd op de deelnemer. Dus even zin om de dieren te knuffelen? Dat kan ook. Voorkomende werkzaamheden die we samen kunnen gaan doen zijn de volgende.

Landbouwkundige werkzaamheden:
- Konijnen voeren, water geven en schone hokken geven
- Kippen voeren + water geven
- Schapen en geiten voeren en water geven
- Pony verzorgen

- Paardenhok uitmesten

Algemene werkzaamheden:
- Snoeien
- Vegen en pad harken
- Peren, appels, pruimen en noten rapen
- Skelter werk
- Auto wassen

Huishoudelijke werkzaamheden
- Afwas doen, was ophangen

Kinderopvang

Speelmogelijkheden zijn de schommel, de trampoline, de skelters, de fietsjes, de zandbak en het goal.
Daarnaast zijn het omgaan met dieren (b.v. eieren uithalen of konijnen aaien) en het met elkaar op het erf bezig zijn met een spel of een klusje dagelijkse activiteiten.
 


Visie en missie van 't Bakhuisje

Dagbesteding

Bij t Bakhuisje werken we samen. Ieder op zijn eigen manier. Iedereen is welkom op onze zorgboerderij.

Kinderopvang

Bij de Kinderopvang op t Bakhuisje staat veiligheid voorop. Deze veiligheid of rust betekent aandacht en liefde voor het kind, duidelijkheid in regels, gezelligheid en samen dingen doen. Natuurlijk is er ook tijd voor een slaapje, een boekje voorlezen of dergelijke. De kleinschaligheid van de zorgboerderij biedt hiervoor de basis.

Identiteit

Bij alle activiteiten wordt gewerkt en gezorgd vanuit ons christen zijn.

Kwaliteitssysteem

Keurmerk is afgegeven op september 2012 en na verlening geldig tot september 2021.


Jaar van opening

Wij zijn in 2006 als zorgboerderij gestart.