Training en leerboerderij Crumelhaeve

Wie zijn we?

Roelof van Minnen is trainer en coach op training- en leerboerderij Crumelhaeve. Van oorsprong heeft hij een agrarische achtergrond. Hij is als pedagoog afgestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt in het speciaal basisonderwijs. Daar heeft ook zijn afstudeeronderzoek plaatsgevonden. Hij ontwikkelde hiervoor het zogenaamde Topperprogramma; een programma speciaal ontwikkeld voor onzekere kinderen en jongeren.  Na zijn afstuderen werkte Roelof vijf jaar als coach en opvoedingsdeskundige in noord-oost Nederland. Tijdens deze jaren heeft hij veel ervaring opgedaan met multi-problemgezinnen en met jongeren met probleemgedrag. Hij maakt hierbij gebruik van het netwerk rondom een cliënt om problemen op te lossen. Verder heeft hij, mede door zijn afkomst, veel belangstelling voor randjongeren die aan het werk willen in het bedrijfsleven maar niet goed weten 'hoe'. 


Het werk

Crumelhaeve heeft geen wachtlijsten waardoor er snel hulp geboden kan worden. Er moet een juiste match zijn tussen de deelnemer en de coaches. Crumelhaeve is van mening dat alleen dan goede hulpverlening tot stand komt. Verschillende hulpvragen betekenen ook verschillende benaderingen. De hulpvraag van de deelnemer is het uitgangspunt van hoe de begeleiding wordt vormgegeven. Vaak is er een combinatie van verschillende vormen van hulpverlening die worden ingezet.
Zodra we geïnventariseerd hebben op welke levensgebieden er hulpvragen zijn gaan we meteen aan de slag. We maken samen met de deelnemer een plan om de problemen structureel aan te pakken en te werken aan oplossingen en idealen.
Crumelhaeve heeft een breed netwerk en vind het een pré om samen te werken met andere instanties. De deelnemer staat centraal in het team van deskundigen en begeleiders en zal dan ook nauw betrokken worden in elk overleg. Transparantie en het hebben van regie over zijn/haar eigen leven staat hierbij hoog in het vaandel.


Missie en visie Crumelhaeve

Crumelhaeve vindt het zeer belangrijk dat iedereen mag en kan zijn wie hij/zij is. Wij richten ons dan ook vooral op de puurheid en de goedheid van de mens. Bij ons hoeft niet alles perfect te gaan en mogen er ook leerervaringen opgedaan worden. Voor ons is juist iemand die zichzelf kan en wil zijn een uniek individu! Positief ontwikkelingsgericht werken vormt dan ook de basis van de missie die Crumelhaeve heeft ten aanzien van de begeleiding. Positief ontwikkelingsgericht werken omdat wij het belangrijk vinden om te werken aan de kwaliteiten van de individu, deze te versterken en vooral te kijken naar de mogelijkheden. Door samen te werken leert de deelnemer op een praktische manier met concrete haalbare doelen succeservaringen op te doen.

 

"Crumelhaeve, werk(t) door natuurlijke groei!"


Jaar van opening

Wij zijn in 2011 als zorgboerderij gestart.