JAAP HOEK SPAANS, DIRECTEUR STICHTING LANDZIJDE. LANDZIJDE IS ÉÉN VAN DE BIJ DE FEDERATIE LANDBOUW EN ZORG AANGESLOTEN REGIONALE ORGANISATIES.

De zorgboerderijen, die zijn aangesloten bij de federatie landbouw en zorg, sluiten met hun activiteiten en begeleiding aan bij wat mensen in de eigen omgeving willen gaan doen of willen leren. Zo kan zelfstandigheid groeien en kan het eigen netwerk meer gebruikt worden, met als doel: minder vraag naar professionele en betaalde vormen van zorg.

Mensen worden vanuit de boerderij begeleid naar onder andere:

BEWEGEN EN SPORTEN

Door actief te zijn op de boerderij wordt de conditie opgebouwd en leert men weer om te gaan met fysieke inspanningen. Men gaat meer wandelen en fietsen en soms zelfs weer sporten. Het maakt de mens fitter.

GEZOND ETEN

Door het werken in de buitenlucht krijgen veel deelnemers meer eetlust. Er wordt beter gegeten waardoor deelnemers zich sterker en gezonder voelen.

KOKEN

Op de boerderij komen de deelnemers in aanraking met vers en gezond voedsel. Veel van de eigen producten worden op de boerderij gebruikt om gezamenlijk te koken. Deelnemers leren gezond te eten en worden uitgedaagd om in eigen woonomgeving boodschappen te gaan doen en te gaan koken.

SOCIALE CONTACTEN AANGAAN EN ONDERHOUDEN

Op de boerderij wordt geleerd om te zorgen voor anderen, voor planten en voor dieren in plaats van zelf om hulp te vragen. Ook wordt er geleerd om gezamenlijk klussen te klaren. Deelnemers beleven er dingen en doen verhalen op die thuis of aan vrienden worden verteld.

STRUCTUUR EN HOUVAST

De structuur van het boerenbedrijf, de logica van opeenvolging van taken, de vaste begeleiding geven veel structuur en houvast aan de deelnemers. Op tijd opstaan voor de boerderij en goed slapen na een dag buitenwerk versterkt de dagstructuur.

VRIJETIJDSBESTEDING

Op de boerderij leren deelnemers actief te worden. Oude hobby's worden opnieuw ontdekt of nieuwe interesses ontstaan. Mensen gaan zelfstandig ook hun vrije tijd beter invullen.

ZELFSTANDIG REIZEN

Na een periode door de boer te zijn opgehaald en enthousiast te zijn geworden, wordt de deelnemer uitgedaagd om zelfstandig te leren reizen naar de boerderij. Daarna eindelijk op weg naar familie die zo lang niet is gezien!