DAGOPVANG EN RESPIJTZORG VOOR MANNEN EN VROUWEN


KENNISMAKING

Toen ik voor het eerst op de boerderij kwam wist ik niet wat ik ervan moest vinden. Ik ben niet opgegroeid op het platteland. Een paar anderen zijn dat wel. Die vinden hier iets van vroeger terug.

BLIJ

Thuis kwam alles op mij af maar ik wilde nog niet naar het verpleeghuis. Ik ben erg blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Het is hier levendig en er gebeurt van alles. We genieten van de beesten, de tuin en van elkaar. We helpen ook elkaar.

WERK

Mijn werk was belangrijk voor mij. Ik vervoerde patiënten voor het ziekenhuis in amsterdam. Ik hou ook van zingen. We zingen vaak bij de koffie. Er is ook veel werk te doen. Als het mooi weer is en niet te modderig buiten, verzorg ik de tuin ook een beetje.

OPGEBLOEID

Toen ik in het begin kwam deed ik niet zo veel. Maar nu help ik ook graag bij het tafel dekken voor de lunch. Afwassen vind ik geen vervelende bezigheid. De katten vind ik geweldig en ik weet alles te vinden.
DE ZORGBOER

Speciaal

``Wij hebben een volwaardig boerenbedrijf en dat is voor iedereen prettig. Als je dus iets wilt doen is er altijd iets zinnigs te doen. Wij bedenken geen bezigheden, hoewel we voor ouderen wel speciale activiteiten hebben.``

Verlichting thuissituatie

``Vaak zie ik dat mensen aanhikken tegen het verpleeghuis. Door hier te komen kunnen ouderen langer of zelfs altijd thuis blijven wonen. Terwijl het `thuisfront` toch wat meer de handen vrij heeft en dat is heel belangrijk.``

DE ECHTGENOTE VAN PETER

Ook thuis weer zorgzaam

``Ik vind het leuker thuis nu hij weer dingen te vertellen heeft. We praten over wat hij heeft meegemaakt op de boerderij. Peter heeft altijd voor anderen gezorgd. Ook in zijn werk. Door zijn semantische dementie veranderde zijn gedrag. Nu hij op de zorgboerderij is, is hij thuis ook weer zorgzamer. Hij gaat binnenkort een dag extra. Een prettige gedachte.``

EFFECTEN

Meer sociale contacten
Toename conditie
Toename van eetlust
Deelnemers zijn vaker buiten
Goede aansluiting op vertrouwde
leefritme
Ondersteuning van de mantelzorger
Uitstel van opname

CONCLUSIE

De persoonlijke aanpak en de kleinschaligheid van de zorgboerderij vergroot de effecten van de dagopvang.