Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Woonzorg Hesselshoeve

Wie zijn we?

Even voorstellen  

Wij zijn Hessel en Herma Hessels en samen met onze dochter Linda hebben we in maatschapsverband Woonzorg ‘Hesselshoeve’ opgestart vanaf mei 2014. We zijn gevestigd in Wapse, tegen de zuidkant van het Drents-Friese Woud. Sinds 2002 zijn we begonnen met reïntegratie- en leerwerktrajecten voor cliënten uit een nabijgelegen behandelcentrum, ‘Hoeve Boschoord’, nu beter bekend als Stichting Trajectum. We hebben een Melkveehouderij en Zorgboerderij Hesselshoeve samen met onze zoon Johan en de woonzorg is een derde bedrijf, maar als gezin verzorgen we met elkaar de begeleiding voor de cliënten die wonen en dagbesteding doen op beide locaties.

Ontstaan

Voor de Melkveehouderij was er land gekocht waar een woning bij was. Met die woning en het perceel hadden we idee om ruimte te creëren voor het jongvee van de Melkveehouderij en om de zorg uit te breiden. Dat eerste is niet gelukt en toen hebben we ons toegespitst op uitbreiding van de zorg. In oktober 2013 kwamen we in het bezit van een vergunning om Woonzorg Hesselshoeve op te richten. Waarbij we 4 appartementen en 2 kamers voor tijdelijk verblijf hebben gecreëerd. Door het plaatselijke bouwbedrijf, Jans van Kampen in Wapse, is in korte tijd de bouw gerealiseerd. Onze dochter Linda heeft met haar partner en zoon hun intrek kunnen nemen in mei 2014.

 

De Woonzorg

Woonzorg Hesselshoeve ligt aan de rand van Wapse, tegen de dorpskern aan, op 500m afstand van de al langer bestaande Zorgboerderij Hesselshoeve.

Op de Woonzorg, wordt evenals op de Zorgboerderij, dagbesteding en kleinschalig beschermd wonen in een natuurlijke omgeving geboden. Het verschil is dat bij de Woonzorg de bewoner beschikt over een appartement met aparte slaapkamer, douche, woonkamer met keukenblok. Bij de Zorgboerderij beschikt men over een zit-slaapkamer en zijn er meer gezamenlijke eetmomenten en huishoudelijke taken. Echter de twee kamers zijn sinds 1 juli 2017 een zit- en slaapkamer geworden en wordt door een deelnemer bewoond, waardoor we nu geen tijdelijke opvang meer kunnen bieden.

Mogelijk hebben de bewoners van de Woonzorg voor langere tijd baat bij deze beschermende woonomgeving en dan bieden wij dit. Is een deelnemer wel in staat om in de toekomst door te stromen naar een woning met ambulante begeleiding, dan ondersteunen wij bij het maken van deze vervolgstap.

We bieden ondersteunende en activerende begeleiding, zowel voor de dagbesteding als op gebied van wonen.

Bijkomend voordeel van twee locaties is ook dat bewoners van de ene locatie kunnen helpen op de andere locatie met klussen en andersom. Elders dagbesteding doen behoort ook tot de mogelijkheden. Ook verzorgen we voor een aantal gezamenlijke koffie- en eetmomenten op beide locaties.

Doelgroep

De Hesselshoeve biedt begeleiding aan (jong) volwassen met een:
- Verstandelijke beperking en/of
- Psychiatrische beperking

Die baat hebben bij:
- Kleinschalig wonen in een beschermende omgeving
- Wonen en werken op één plek prettig vinden (hoeft niet)
- Affiniteit hebben met dieren en groen
- Een prikkelarme omgeving
- Zelfstandig leren wonen (kamertraining)

Het gaat om deelnemers die:

- Uitbehandeld zijn en willen integreren in de samenleving.

Deelnemers worden gescreend op hun achtergrond, redenen om mensen af te wijzen zijn:

  • Seksueel ongeremd gedrag
  • Antisociaal gedrag (agressie en geweldsdelicten)
  • Excessief drankgebruik
  • Drugsgebruik

Begeleiding

Hessel heeft, voor hij boer werd, de opleiding tot verpleegkundige gevolgd en was werkzaam in de psychiatrie in Zuidlaren. Samen met zoon Johan, die voor de opleiding tot zorgondernemer bij de Warmonderhof is geslaagd, begeleidt hij de dagbesteding van de cliënten op de boerderij. Herma ondersteunt de deelnemers bij de huishoudelijke taken, zoals koken, de was kamers schoonmaken en voert dagelijkse gesprekken.

Onze dochter Linda heeft de opleiding SPH gedaan en verzorgt voor een groot deel de begeleiding bij de Woonzorg. Verder verzorgt Linda de administratie, schrijft begeleidingsplannen en houdt het kwaliteitssysteem actueel. De partner van Linda helpt bij ontspanningsactiviteiten, gezamenlijke koffie en kookmomenten.

De partner van Johan, Suzanne, heeft met haar pabo-opleiding veel raakvlakken met dit werk en zij doet dezelfde taken als wat Linda voor de Woonzorg doet.

Indien nodig krijgt een deelnemer die bij ons woont externe begeleiding van bijvoorbeeld een orthopedagoog of een casemanager, wij vinden het belangrijk om nauw samen te werken met de betrokken instanties.

Onze Visie

Woonzorg ‘Hesselshoeve’ is een agrarisch productiebedrijf waar we (jonge) mensen met een (verstandelijke of psychiatrische) beperking de ruimte bieden om te verblijven.

‘Hesselshoeve’ biedt een rustige, prettige en veilige woonomgeving waar de deelnemer zich kan ontplooien op het gebied van wonen, leven en werken om vervolgens een stap verder te kunnen zetten in de maatschappij.

Wij willen graag wat betekenen voor mensen met een beperking, omdat zij ook het recht hebben op zelfontplooiing. Iedere deelnemer kan in zijn eigen tempo zichzelf ontplooien in de dagelijkse werkzaamheden bij de woonzorg of op de boerderij of werk/dagbesteding elders.

Ons motto: leren, wonen en leven

Het motto van de ‘Hesselshoeve’ kan toegelicht worden met de volgende drie woorden: ‘leren’, ‘wonen’ en ‘leven’.

Leren: De deelnemer wordt geprikkeld om te leren van de werkzaamheden die op de Woonzorg of op de Zorgboerderij plaatsvinden. En waar mogelijk toe te werken naar een betaalde baan.

Wonen: Wij leren de deelnemer zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.

Leven: De deelnemer leert sociaal om te gaan met elkaar en in de maatschappij.

De deelnemer krijgt de ruimte om op de ‘Hesselshoeve’ of elders zijn eigen hobby’s te beoefenen en om eigen keuzes te leren maken.


Het werk

Op vrijdag doen we erfonderhoud met de bewoners.

Het gaat om de volgende taken:

* Beesten verzorgen

* Moestuin onderhouden

* Opbrengt uit de moestuin plukken en verwerken

* Gazon maaien

* Heg knippen

* Sloten kort houden met de bosmaaier

Verder hebben we een werkplaats met vele machines voor houtbewerking.

De dagbesteding is arbeidsmatig van aard, het gaat om nuttige werkzaamheden die nodig zijn om het erf netjes te behouden.


Keurmerk 'kwaliteit laat je zien'

Om te laten weten dat we ook kwaliteit uit willen stralen, hebben we in februari 2016 de aanvraag ingediend om aan het keurmerk mee te doen. De Zorgboerderij Hesselshoeve heeft al meerdere jaren het keurmerk en die kennis en ervaring wordt ook ingezet voor de Woonzorg Hesselshoeve. Sinds april 2017 hebben we ook voor het onderdeel 'wonen' het keurmerk.

Wij zijn deelnemer van Stichting Boer En Zorg In Noord Nederland (BEZINN). Wonen en dagbesteding kan via ZIN (Zorg In Natura) worden gefinancierd als BEZINN een aanbesteding heeft.

Vaak gebeurd wonen op basis van PGB (Persoonsgebonden Budget).


Jaar van opening

Wij zijn in 2014 als zorgboerderij gestart.