Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold

Wie zijn we?

Zorg- en Logeerboerderij ACHTERSTEWOLD in Peize

Aan de rand van het dorp Peize (Dr) wonen wij op een boerderij met veel ruimte, zowel binnen als buiten. We hebben stallen en weiland voor het vee en een grote tuin met kas voor groenten, bloemen en planten. Er zijn hokken voor kleinvee zoals kippen, geiten, konijnen. Verder zijn er honden en poezen als huisdieren. In de schuur kunnen we allerlei arbeidsmatige werkzaamheden uitvoeren en we hebben een kantine voor pauzes en lunch. We bieden begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen via PGB/ZIN en ontlasten de gezinnen waar ze uit komen. We zijn aangesloten bij BEZINN en hebben het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' behaald.

Wie zijn wij ?

Naam: Albert Boelens, eerder werkzaam bij de jeugdhulpverlening en Annegriet Kager, eerder werkzaam in het speciaal onderwijs  
Adres: Achterstewold 12 A, 9321 TM Peize Telefoonnummer.: 050-5010889
Emailadres: info@zorgboerderij-achterstewold.nl

Website: www.zorgboerderij-achterstewold.nl

NB!  De zorgboerderij sluit per 01-07-2019 vanwege pensionering van de zorgboer(in), we nemen geen nieuwe cliënten meer aan. 
 


Het werk

Wat wij kunnen bieden:

1. DAGACTIVITEITEN voor jongvolwassenen (15-25 jr) 

• Werkzaamheden op de boerderij zoals beesten voeren, stal uitmesten, erf netjes houden, hekken en heiningen onderhouden, schilderen
• Tuinwerkzaamheden zoals spitten, wieden, bemesten, sproeien, zaaien, oogsten, gras maaien, hout hakken en werken in de tuin en de kas
• Huishoudelijk werk in en om het woonhuis zoals ramen wassen, stofzuigen, vloeren dweilen, wassen en strijken, poetsen en bedden opmaken
• Kantine werkzaamheden zoals zorgen voor koffie en thee, cake of koek bakken, de lunch verzorgen, tafel dekken, afwassen en boodschappen doen

2. LOGEEROPVANG voor jongeren (vanaf 12 jr)

• We hebben veel ervaring met kinderen en jongeren met ASS, AD(H)D, ODD en /of een verstandelijke beperking. 

• We bieden om het weekend en tijdens schoolvakanties dagbesteding en logeren aan voor kinderen of jongeren (vanaf 12 jr). Daarbij ondersteunen we in overleg met de ouders/verzorgers de persoonlijke verzorging, bieden we stimulerende begeleiding en een scala aan vrijetijdsbesteding.

3. AMBULANTE BEGELEIDING aan jongvolwassenen (vanaf 20jr)

• Doel hierbij is het zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij. Het gaat hierbij om zelfstandigheid op het gebied van werken, wonen, leren en zoeken naar zinvolle dagbesteding.
• De ondersteuning is gericht op zelfredzaamheid, persoonlijke verzorging, sociale contacten en inzicht geven in eigen mogelijkheden. De kracht, bekwaamheden en groeimogelijkheden van de jeugdige bepalen de hulpvorm. De begeleiding wordt bij voorkeur in de eigen thuis-/werksituatie geboden.


Wat bieden we niet?

We bieden geen begeleiding aan rolstoelers of bedlegerige kinderen/ jong volwassenen. In 2019 gaan we stoppen met onze zorgboerderij vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Derhalve nemen we nu geen nieuwe cliënten meer aan.


Jaar van opening

Wij zijn in 2006 als zorgboerderij gestart.