Zorgboerderij Buitenrust

Wie zijn we?

Wij zijn V.O.F. Zorgboerderij Buitenrust.

Wij willen graag op kleinschalig niveau zorg bieden.

Wij bieden de volgende zorg:

- Dagbesteding

- Opvang ter ontlasting van het gezin

- Logeer mogelijkheden in de vorm van logeer weekenden en tijdens schoolvakanties

- Crisisopvang

- Wonen / deeltijdwonen

Het kind/jong volwassene gaat deel uitmaken van het gezin en draait mee binnen de dagelijkse routine van het gezin.

Verder draait het kind/jong volwassene mee met de werkzaamheden binnen het boerenbedrijf. Dit altijd onder begeleiding van de zorgboer(in).

De volgende werkzaamheden komen voor op ons bedrijf:

- Helpen met het melken

- Voeren van de koeien

- Helpen met het voeren van de koeien/kalfjes

- Schoonmaken van de stal

- Met de boer op de tractor op het land werken

- Het verzorgen van de pony's

- Het berijden van de pony's

- Helpen met de voorkomende werkzaamheden in de moestuin

- Werkzaamheden m.b.t. tuinonderhoud

- Houtbewerking

- Creatieve activiteiten, knutselen, bakken


Het werk

De zorgboer verricht de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij, hierbij wordt gekeken wat de deelnemer voor werkzaamheden kan uitvoeren. Daarvoor is het belangrijk dat de deelnemer affiniteit heeft met de boerderij en/of dieren. Dit komt tijdens een kennismakingsgesprekbaan de orde.

Er wordt per persoon gekeken welke werkzaamheden er door de deelnemer uitgevoerd kunnen worden.

Wel is het altijd zo dat de werkzaamheden in samenwerking en/of onder toezicht van zorgboer(in) worden uitgevoerd.


En verder ...

Wij zijn kleinschalig, omdat wij denken dat het belangrijk is dat er rust heest binnen onze zorgboerderij. Bovendien vinden wij het belangrijk om een zo prikkelarme mogelijke omgeving voor de deelnemers te creŰren. 

Door deze kleinschaligheid hebben we genoeg tijd en ruimte om individuele begeleiding en persoonlijke zorg te bieden aan elke deelnemer.

Ook vinden wij continu´teit binnen de zorg erg belangrijk, door de kleinschaligheid kunnen wij dit aan onze deelnemers bieden. 

Het is belangrijk dat deelnemers affiniteit hebben met dieren en/of het boerenleven. Deelnemers worden opgenomen in ons gezin en draaien zoveel mogelijk mee in het ritme van het boerenleven.

Onze visie: De kracht ligt hem in de kleinschaligheid en het feit dat wij, door deze kleinschaligheid, continu´teit in de zorg kunnen bieden.


Jaar van opening

Wij zijn in 2000 als zorgboerderij gestart.