De Gaegelpolle

Wie zijn we?

 

Zorgboerderij de Gaegelpolle is een ambachtelijk agrarisch bedrijf aan de rand van Oosterwolde. Wij, Peter en Annemieke de Boer wonen en werken op deze boerderij waar wij landbouw en zorg combineren. Een boerderij waar we de rust, ruimte en het werk delen met onze deelnemers en waar we samen van genieten. Wij doen dit in samenwerking met Evert de Boer, voormalig eigenaar van de zorgboerderij en (schoon-) vader. Het werken in en met de natuur en het omgaan en verzorgen van dieren hebben hun heilzame werking al ruimschoots bewezen. de boerderij is een kleinschalige, overzichtelijke eenheid die door haar vele mogelijkheden deelnemers kansen biedt zich te ontwikkelen en te groeien. Ons bedrijf bestaat verder uit 32ha land waarvan 12ha grasland. De zorgboerderij is in 2002 gestart, de eerste in de regio! Vanaf 2012 is het bedrijf overgegaan van vader op zoon.

"Gaegel" is de Stellingwerfse benaming voor het plantje gagel. "Polle" betekent kleinschalige boerderij in het Stellingwerfs.

 


Het werk

We werken hier volgens een dagplanning van 9.00 uur tot 16.30 uur. Dit geeft de deelnemers overzicht, structuur en duidelijkheid. De ochtend verloopt volgens een vast ritme en in de middag doen we variabele klussen door de seizoenen heen. We hebben wekelijks een werkoverleg met de deelnemers waar ruimte is voor inspraak en interactie.

We verzorgen dagelijks het vee, we onderhouden het erf, de boswallen en de gebouwen. We werken in de moestuin en de kweekkas waarvan we een deel aanbieden in ons stalletje aan de weg. In de (verwarmde) werkschuur is ruimte voor onderhoud van machines en houtbewerking. Ook werken we af en toe op locatie; concours hippique, en onderhoud natuurland.

We nemen ruim de tijd om pauzes te nuttigen in de kantine waar tevens ruimte is voor ontspanning. Regelmatig gaan we eens een dagje weg; landbouwbeurs, vissen, dagje pretpark, bezoekje brengen aan een ander bedrijf, zwemmen in het nabij gelegen meertje.

Overige werkzaamheden
■Dieren verzorgen; voeren, uitmesten, opstrooien van stallen/hokken, borstelen, naar buitenverblijf begeleiden
■Eieren rapen
■Stal schoonmaken
■Hout zagen, kloven en hout stapelen
■Houtbewerking; vogelhuisjes e.d.
■Onderhoud van de dierenverblijven, werkschuur, land, moestuin, boswallen
■Onderhoud aan machines
■Schoonmaak en opruimwerkzaamheden in en om de boerderij
■Werkzaamheden in de moestuin
■Werkzaamheden in de kas
■Werkzaamheden op het land
■Bloemen water geven
■Boodschappen halen
■Voer halen
■Winkeltje bijvullen
■Brood venten
■Mesthoop bijwerken
■Onderhoud afrastering
■Controleren van de nestkasten (project i.s.m. plaatselijke vogelwacht)
■Stuw-onderhoud
■Maaien
■Weideslepen
■Onderhoud van de pingo-ruine (riet snijden, opschot verwijderen e.d.)
■Het teren van alle houten omheiningen
■Stenen zoeken
■Het bewust worden van alles wat groeit en bloeit!
 


En verder ...

Voor wie

Onze boerderij biedt dagbesteding aan mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en/of een autistische stoornis. Het aantal deelnemers per dag is 8-10. Belangrijk voor ons is een goede sfeer en we besteden ook veel aandacht aan de sociale omgang met elkaar. Voorop staat dat de deelnemers zich prettig en thuis voelen. We willen niet uitgaan van de beperkingen, maar juist van de mogelijkheden en capaciteiten van de deelnemer en daarbij kunnen wij passende ondersteuning en begeleiding bieden. Tevens komen hier leerlingen van het speciaal onderwijs, Mr. Duisterhoutschool, voor stage.

Momenteel is er nog ruimte voor deelnemers op onze zorgboerderij! (01-2016)

Neem contact op voor meer informatie.

www.zorgboerderij-gaegelpolle.nl


Jaar van opening

Wij zijn in 2002 als zorgboerderij gestart.