Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Zorgboerderij De Klimop

Wie zijn we?

Zorg voor meer zelfrespect, zelfvertrouwen & zelfstandigheid.
Bij Zorgboerderij De Klimop wordt Beschermd Wonen geboden aan vijf jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Dit gebeurt vanuit onze kleinschalige boerderijsetting in Smilde. Van hieruit is persoonlijke begeleiding en ondersteuning mogelijk en kan er vanuit korte lijnen gecommuniceerd worden met alle betrokkenen.
De zorg is gericht op uitbreiding van het vaardigheidsrepertoire. Respect, structuur, betrouwbaarheid en veiligheid bieden, zijn hierbij altijd onze leidraad.
We sluiten aan bij de vraag en de mogelijkheden van de persoon en willen gaan voor de volgende trede van de trap, vandaar onze naam 'De Klimop'. In de overtuiging dat toenemende vaardigheden bijdragen aan vergroting van het zelfrespect, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van één ieder.


Het werk

Zorgaanbod
Zorgboerderij De Klimop biedt Beschermd Wonen aan jongeren en jongvolwassenen vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking, een gedragsstoornis, een aan autisme verwante stoornis of psychische problematiek. Het doel van het begeleid wonen is om jongeren die om welke reden dan ook (ook door crisis) niet meer thuis kunnen wonen een huiselijke, veilige, duidelijke en gestructureerde woonomgeving te bieden waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen tot de volwassenheid. Sommige jongeren werken eraan om weer terug te kunnen wonen en anderen blijven bij ons wonen tot zij eraan toe zijn om uit te stromen. Het team is geschoold in het bieden van zorg en werkt vol passie met de jongeren.

Op dit moment is er geen woonplek beschikbaar, aanmelden voor onze wachtlijst is wel mogelijk!!! Neem contact met ons op voor een actueel beeld m.b.t. de wachttijd.


Extra informatie

Kwaliteit en veiligheid staan hoog in het vaandel
Zorgboerderij De Klimop is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk 'Kwaliteit laat je zien' van de Federatie Landbouw en Zorg. Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering d.m.v. het landelijk kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen.
 

Er wordt gewerkt met professionele begeleiding
Alle begeleiders hebben werkervaring met de doelgroepen die bij de zorgboerderij komen en een opleiding in de zorg gedaan (SPH/SPW/SAW).
 

De zorg is persoonlijk
Zorgboerderij De Klimop is een kleinschalige zorginstelling waardoor de ruimte ontstaat om alle deelnemers de persoonlijke aandacht te schenken die nodig is.
 

Zorg op maat
Bij Zorgboerderij De Klimop wordt de er gekeken wat iemand zelf al kan en wat iemand nog wil/kan leren, hierdoor ontstaat er zorg die is aangepast aan de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de bewoner.
 

Ouderpanel 
Ouders die inspraak willen hebben op de werkwijze van de zorgboerderij kunnen deelnemen aan het ouderpanel.

 

Kosten van de zorg
De zorg kan worden ingekocht d.m.v. een PGB voor Beschermd Wonen. Het PGB is aan te vragen en wordt afgegeven door de desbetreffende gemeente. Daarnaast wordt er voor jeugdigen ouder dan 18 jaar een bedrag kost en inwoning in rekening gebracht. 

Stage-aanbod
Bij Zorgboerderij De Klimop worden stagiaires van de opleidingen SAW, SPH en CMV opgeleid. Lijkt het je uitdagend om te leren werken met verschillende doelgroepen en heb je affiniteit met dieren, stuur dan je CV en een motivatiebrief naar de zorgboerderij en er wordt contact met je opgenomen.Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.