Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Zorgboerderij De Zuidpunt

Wie zijn we?

vier dagen in de week ontvangt de zorgboerin met haar man gemiddeld 12 mensen op het bedrijf
Dit kan zijn in het kader van:
• dagbesteding: op een prettige manier
inhoud geven aan een zinvolle dagindeling,
• dagbesteding in het kader van arbeid:
ervaren en leren hoe je door het werk
op de boerderij je dag zinvol kan invullen
•arbeidstraining tbv werkhervatting.

Het werk

op den zorgboerderij zijn veel al cliënten van 'Yulius'. Het is een ‘gewone’ boerderij, waar agrarische en bedrijfsmatige
werkzaamheden worden verricht, zoals:
het verbouwen van diverse onbespoten
groenten, het onderhouden van de moestuin,
het verzorgen van de dieren op de
boerderij, het onderhouden van het
terrein en gebouwen, etc

Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.