Zorgboerderij Hoogerlust V.O.F.

Wie zijn we?

Van maandag tot en met vrijdag bieden we dagbesteding aan (jong) volwassenen met een zorgindicatie.
Ons doel is deelnemers, op een professionele manier en onder begeleiding, leren werken binnen het werkterrein landbouw, veeteelt, recreatie, winkel en horeca.

Daarnaast willen we deelnemers vaardigheden leren binnen een veilige en stimulerende praktijksituatie. Hierdoor kan het makkelijker worden om aan een werksituatie in de maatschappij deel te nemen.

Op zaterdag bieden we dagbesteding aan kinderen en jongeren met een zorgindicatie.
Ons doel is hen een gezellige en leerzame opvang te bieden, onder begeleiding, in een natuurlijke omgeving. Zij versterken hun sociale vaardigheden, leren omgaan met hun eigen zorgvraag, leren samenwerken en we ontlasten u als ouder.

We bieden vraaggestuurde zorg aan en werken vanuit de Empowerment methode.
Zorgboerderij 'Hoogerlust' is daarom een plek waar (jong)volwassenen en kinderen met een zorgvraag met veel plezier komen om te werken, spelen, kijken en beleven.

Andrť van der GaliŽn en Marijke Schwirtz

zorgboer en zorgboerin, Zorgboerderij 'Hoogerlust'


Het werk

Je helpt, als hulpboer, zoveel mogelijk mee met al het dagelijkse werk op de boerderij.

Dit varieert van het verzorgen van vee, werken in de moestuin, terreinonderhoud, houtverwerking, huishoudelijke klussen, winkel bevoorraden, diensten verlenen aan derden, werken in de kas, oogsten van groenten, etc.

Het werk wordt ingedeeld naar ieders vermogen en kunnen en is, afhankelijk van het weer en het seizoen, veel buiten.


Jaar van opening

Wij zijn in 2009 als zorgboerderij gestart.