Zorgboerderij 't Schöttincksflier

Wie zijn we?

Zorgboerderij 't Schöttincksflier is een voormalig gemengd bedrijf met akkerbouw (consumptieaardappelen, graan en productiebos), varkenshouderij (vleesvarkens), een grote siertuin en een moestuin waarin fruitbomen en -struiken niet mochten ontbreken.

Gezondheidsredenen en leeftijd speelden een grote rol toen in 2014 van zowel de akkerbouw als de varkenshouderij afscheid werd genomen. De grote siertuin en moestuin waarin fruitbomen en -struiken staan bleven behouden.

Eind 2014 is de zorgboerderij overgenomen door de huidige eigenaren (dochter en schoonzoon van de oprichters).

De kennis uit de akkerbouw is hobbymatig doorgezet in het verbouwen van aardappelen, groeten en fruit voor eigen consumptie.

Daarnaast houden wij hobbymatig diverse soorten (klein-)vee. Het dierenbestand bestaat uit enkele Hereford koeien en minirunderen, diverse rassen schapen, verschillende rassen pluimvee, een tweetal scharrelvarkens, konijntjes, poezen en honden.

Bij Zorgboerderij 't Schöttincksflier vindt u rust en ruimte in een mooie omgeving! U vind onze zorgboerderij in het landelijk gelegen Stegeren (tussen Ommen en Hardenberg).


Het werk

De dagelijkse bezigheden die zoal te doen zijn:

-huiselijke werkzaamheden als koffie schenken, afwassen, eten bereiden en was opvouwen.

-verzorgen van de dieren. Van voeren tot verblijven schoonmaken, van borstelen tot knuffelen.

-het bewerken van de moestuin. De grond voorbewerken om het poot- en zaai-klaar te maken. Vervolgens het poten, zaaien en planten van de gewassen. Het oogsten om de groenten met als uiteindelijke doel deze op het bord te zien verschijnen. Ook kunnen de groenten en het fruit kunnen ingemaakt worden. Er van snoepen mag natuurlijk ook!!

-voorkomende werkzaamheden in de kas. Zoals het voorzaaien van gewassen welke later in de moestuin geplant worden of de volle grond kasteeltgewassen.

-de deelnemers mogen meehelpen als er aardappels 'gekrabt' worden, deze worden later gesorteerd aan de aardappelsorteertafel en in kratten gedaan voor de opslag.

-in de tuin zijn bezigheden te vinden zoals zaaien, planten, onkruid- en bladvrij houden, maar ook bloemen plukken voor een boeket of bloemstukje.

-en natuurlijk het erfonderhoud. Samen zorgen wij voor een mooie werk- en verblijfplek!

Alles mag, niets moet!


Rust, ruimte en regelmaat.

De meerwaarde van Zorgboerderij 't Schöttincksflier is dat de dagopvang aansluit bij de leefwijze van mensen die affiniteit met het plattelandsleven hebben. Het werk op de boerderij is zeer gevarieerd en nauw verbonden met het seizoen van het jaar. Tevens zijn er dagelijks terugkerende werkzaamheden als het voeren van de dieren wat toch iedere dag weer anders is omdat je met dieren te maken hebt.

Seizoensgebonden activiteiten versterken de motivatie en de betrokkenheid van de cliënten. De aangeboden werkzaamheden dagen uit tot activiteit. Er gaat een positieve werking uit van het aanwezig zijn in de natuur, het verzorgen van dieren, de werkzaamheden op het erf e.d.


Jaar van opening

Wij zijn in 2001 als zorgboerderij gestart.