Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

De groene inspiratiebron van Halle gelegen in de provincie Gelderland (Achterhoek) . Een jong en dynamisch team dat streeft om het buitengebied van de gemeente Bronckhorst leefbaar te houden. Maatschappelijk actief op het gebied van jeugdzorg, fysiotherapie, sport en bewegen. De ruime locatie vormt de basis van Den Besselder. Een betekenis en functie creëren in de samenleving is het gedachtegoed van Den Besselder.

Den Besselder werkt samen met Achterhoekfysio. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse sportfaciliteiten op locatie te denken valt aan sportbegeleiding, maar ook Cross Power.

 

Den Besselder jeugdzorg

Missie en visie 

Den Besselder richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit gebeurt middels groepsbegeleiding, individuele begeleiding op de groep en/of ambulante begeleiding. De trajecten kunnen zowel kort als langdurig zijn, afhankelijk van de hulpvraag en het ontwikkelperspectief. De doelen van het kind/de jongere staan centraal terwijl wij werken vanuit de oplossingsgerichte methode. Wij achten een persoonlijk, open en gelijkwaardig benadering van groot belang in de zorg.

Wanneer er al hulpverlening bij het gezin betrokken is, zullen wij actief de samenwerking opzoeken en indien nodig betrekken we ook het sociaal netwerk en/of andere partijen zoals school erbij om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit doen we uiteraard altijd in goed overleg met het kind en gezin. Daarnaast zijn wij in staat onze professionele grenzen af te bakenen en verwijzen door wanneer nodig. Het belang van het kind staat bij Den Besselder centraal.  

 

Groepsbegeleiding

Bij den Besselder bieden we ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen en jongeren. Dit wil zeggen dat we de ontwikkeling van het kind bevorderen en de vaardigheden vergroten en versterken. We doen dit middels plezier maken met elkaar door het ondernemen van activiteiten. Als een kind plezier beleeft tijdens de begeleiding is hij/zij meer ontspannen, staat meer open en leert daardoor sneller en makkelijker. Het kind leert zowel bewust als onbewust, op een leuke manier.

Ontwikkelingsgerichte begeleiding wordt dus gekoppeld aan plezierbeleving. Dit alles doen we op onze landelijk gelegen locatie waar voldoende ruimte is, een huiselijke sfeer en een veilig en gestructureerd klimaat.


Individuele begeleiding op de groep

Wanneer een kind ontwikkeldoelen heeft op het sociaal-emotionele vlak waardoor behoefte is aan begeleiding in een groep maar hij of zij hierbij zeer veel nabijheid, vertaling en/of sturing nodig heeft, biedt den Besselder de mogelijkheid voor individuele begeleiding.


Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is er voor jongeren die een hulpvraag hebben waarbij zij thuis, op school of elders ondersteuning en/of coaching nodig hebben. De jongere zelf staat centraal en het doel is om hem of haar steeds vaardiger te maken wat leid tot meer zelfstandigheid en een zo volwaardig mogelijke deelname aan de maatschappij.

Kennismaken?

Heb je interesse in ons aanbod? Kom dan eens langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Mail: info@denbesselder.nl

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 10-03-2023

Gestart in

2003

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Burn-out / overspannen
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS
 • Ontwikkelingsstoornissen

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding
 • Begeleiding ontwikken plus

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Klussen/onderhoud
 • Sport en Spel

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl