Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

 

Ligging

Wij zijn een klein boerderijtje net buiten Barneveld. Bij ons kan je in een gezellige en veilige omgeving een dag of een deel van de dag bezig zijn.

Ruimte

Er zijn een aantal plekjes vrij voor de dagbesteding op woensdagmiddag en zaterdag. Neemt contact op voor de mogelijkheden. 

Nieuws

Er zijn nieuwe dieren op de zorgboerderij. 2 lammetjes, 2 geitjes en een pony!

Kwaliteit 
De kwaliteit van ‘t Bakhuisje is gewaarborgd doordat de zorgboerin jarenlange ervaring heeft in de zorg (verpleegtehuis en gezinsvervangend tehuis). De basisopleiding MDGO-VZ (lang) is aangevuld met cursussen (zoals jaarlijks: verpleegtechnisch handelen en BHV).

Voor de kinderopvang (vanaf 3 maanden) heeft de zorgboerin de vereiste cursussen gevolgd (zoals EHBO voor kinderen) en is zij een gekwalificeerde gastouder. De ervaring als gastouder is een extra waarborg, naast de ervaring, voor de kwaliteit (b.v. bij medicijngebruik).

Dagboek
Voor alle deelnemers en kinderen wordt een dagboek aangelegd waarin de gebeurtenissen van de dag worden opgeschreven, soms aangevuld met toepasselijke foto's. Op deze manier weet de ouder/verzorger wat we samen beleven. Het dagboek helpt om te zorgen dat ook wij weten wat de deelnemer/kind heeft beleefd op andere dagen, zodat daarop ingespeeld kan worden.

Werk

Dagbesteding

De dagbesteding is op woensdagmiddag en op zaterdag voor boerderijkinderen (kinderen met plus). 

We vinden het fijn als de deelnemer het naar zijn zin heeft. Wat en hoeveel gedaan wordt, wordt afgestemd op de deelnemer. Dus even zin om de dieren te knuffelen? Dat kan ook. Voorkomende werkzaamheden die we samen kunnen gaan doen zijn de volgende.

Landbouwkundige werkzaamheden:
- Konijnen voeren, water geven en schone hokken geven
- Kippen voeren + water geven
- Schapen en geiten voeren en water geven 

- Paardenhok uitmesten

Algemene werkzaamheden:
- Snoeien
- Vegen en pad harken
- Peren, appels, pruimen en noten rapen
- Skelter werk
- Auto wassen

Huishoudelijke werkzaamheden
- Afwas doen, was ophangen

Kinderopvang

Speelmogelijkheden zijn de schommel, de trampoline, de skelters, de fietsjes, de zandbak en het goal.
Daarnaast zijn het omgaan met dieren (b.v. eieren uithalen of konijnen aaien) en het met elkaar op het erf bezig zijn met een spel of een klusje dagelijkse activiteiten. De kinderopvang is op maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Bijzonderheden

Dagbesteding

Bij ‘t Bakhuisje werken we samen. Ieder op zijn eigen manier. Iedereen is welkom op onze zorgboerderij. Wel heeft de zorgboerin informatie nodig van elke deelnemer, zodat de zorgkwaliteit optimaal blijft.

Kinderopvang

Bij de Kinderopvang op ‘t Bakhuisje staat veiligheid voorop. Deze veiligheid of rust betekent aandacht en liefde voor het kind, duidelijkheid in regels, gezelligheid en samen dingen doen. Wel wordt verwacht dat kinderen de basisregels zoals luisteren geleerd hebben. Natuurlijk is er ook tijd voor een slaapje, een boekje voorlezen of dergelijke. De kleinschaligheid van de zorgboerderij biedt hiervoor de basis.

Identiteit

Bij alle activiteiten wordt gewerkt en gezorgd vanuit ons christen zijn.

Kwaliteitssysteem

Keurmerk is afgegeven op september 2012 en na verlenging in 2018 en 2021 geldig tot september 2024.

Elk jaar wordt er een jaarverslag geschreven waarin de belangrijkste gebeurtenissen, ontwikkelingen, achtergronden en genomen maatregelen zijn opgenomen. Via het keurmerkregister zijn de laatste 3 jaarverslagen in te zien. 

Vertrouwenspersoon
Marjan vos
Email: marjanvosvlaanderen@gmail.com

Samenwerking met andere organisaties

Gastouderopvang GASTOU Barneveld

Zorggroep 's Heeren Loo

Coöperatie Boer en Zorg 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 22-05-2023

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)

Leeftijd

 • Kinderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Spelen voor de kleine kinderen

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • Onderaanbesteding
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl