Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Even voorstellen

Wij zijn Hessel en Herma Hessels en samen met onze zoon Johan hebben we in maatschapsverband een Melkveehouderij en Zorgboerderij 'Hesselshoeve'. Suzanne, partner van Johan is sinds 2017 ook in maatschap voor de zorg. We zijn gevestigd in Wapse, tegen de zuidkant van het Drents-Friese Woud. Sinds 2002 zijn we begonnen met reïntegratie- en leerwerktrajecten voor cliënten uit een nabijgelegen behandelcentrum, ‘Hoeve Boschoord’, nu beter bekend als Stichting Trajectum.  

De Melkveehouderij

 

Sinds 1960 is deze boerderij ontstaan en gedurende de jaren is het bedrijf continu in ontwikkeling gebleven. Mede doordat uitbreiding van het melkveebedrijf niet mogelijk is vanwege de natuurbeschermingswet, is er de keuze gemaakt voor verbreding van de landbouw. In 2009 zijn er twee melkrobots aangeschaft en deze melken gemiddeld 120 koeien per dag. Verder zijn er nog twee stallen met jongvee en in 2015 is een kapschuur gebouwd voor stalling van machines en trekkers, tevens wordt daar hout gekloofd met deelnemers.

De Zorgboerderij

Sinds april 2006 hebben wij een Zorgboerderij, het betreft dagbesteding en kleinschalig beschermd wonen in een natuurlijke omgeving. Voor ons is het wel een geheel andere invulling van boer zijn geworden. Het samen uitvoeren van activiteiten op de boerderij, samen met cliënten geeft zowel hen als ons voldoening en bovendien is er altijd wel wat te doen.

Een gedeelte van het achterhuis is verbouwd tot een gemeenschappelijke leefruimte met boven twee zit- slaapkamers, waarvan 1 beschikbaar. Daarnaast zijn er twee studio's met een eigen keukenblokje en badkamer, waarvan 1 studio beschikbaar is. De gemeenschappelijke leefruimte is zowel voor hen als voor ons toegankelijk. In totaal kunnen er dus 4 deelnemers wonen, waarvan 2 zijn eigen faciliteiten heeft. Het is een begeleid woontraject waarin zij ondersteunende en activerende begeleiding krijgen.

Ook is het mogelijk om elders dagbesteding te volgen. Zo krijgen de deelnemers ervaring in diverse bedrijfstakken (bijvoorbeeld akkerbouw, loonbedrijf of werken in het groen) en kunnen ze onderzoeken wat het beste bij ze past.

Een vervolgstap voor deze jongens is dat ze op termijn de zelfstandig begeleid woontraject in kunnen. Daarvoor hebben we in juni 2014 onze tweede locatie 'Woonzorg Hesselshoeve' gerealiseerd.

Beschikbaarheid
Momenteel is er:

Geen plek beschikbaar.
Wel is er een kamer vrij met eigen badkamer en groepskeuken op onze 2e locatie: Woonzorg Hesselshoeve

Doelgroep

De Hesselshoeve biedt begeleiding aan (jong) volwassen met een:
- Verstandelijke beperking en/of
- Psychiatrische beperking

Die baat hebben bij:
- Kleinschalig wonen in een beschermende omgeving
- Wonen en werken op één plek prettig vinden (hoeft niet)
- Affiniteit hebben met dieren en groen
- Een prikkelarme omgeving
- Zelfstandig leren wonen (kamertraining)

Het gaat om deelnemers die:

Uitbehandeld zijn en willen integreren in de samenleving.

Deelnemers worden gescreend op hun achtergrond, redenen om mensen af te wijzen zijn:

 • Seksueel ongeremd gedrag
 • Antisociaal gedrag (agressie en geweldsdelicten)
 • Excessief drankgebruik
 • Drugsgebruik
 • Maatregelen omtrent Wet Zorg en Dwang
 • Niet kunnen/willen deelnemen aan sociale momenten (gezamenlijke koffie- en eetmomenten)

Begeleiding

Hessel heeft, voor hij boer werd, de opleiding tot verpleegkundige gevolgd en was werkzaam in de psychiatrie in Zuidlaren. Samen met zoon Johan, die voor de opleiding tot zorgondernemer bij de Warmonderhof is geslaagd, begeleidt hij de dagbesteding van de cliënten op de boerderij. Suzanne (partner van Johan) heeft achtergrond in het onderwijs, welke veel raakvlakken heeft met de zorg. Zij verzorgt de administratie, schrijft begeleidingsplannen, houdt het kwaliteitssysteem actueel en verzorgt de jaarverslagen. Herma ondersteunt de deelnemers bij de huishoudelijke taken, zoals koken, de was, kamers schoonmaken en voert dagelijkse gesprekken.

Onze dochter Linda heeft de opleiding SPH gedaan en is in juni 2014 gestart met onze tweede locatie, Woonzorg Hesselshoeve, waar we veel mee samenwerken. De partner van Linda, Johan, is allrounder en ondersteunt bij allerhande begeleidingsmomenten.

Binnen ons team hebben we nog een klein aantal medewerkers die ons met name in de weekend- en avonduren ondersteunen. 

Bij voorkeur heeft een deelnemer die bij ons woont externe begeleiding van een behandelaar, bijvoorbeeld een orthopedagoog of een GZ-psycholoog. Wij vinden het belangrijk om nauw samen te werken met de betrokken instanties.

Leren - Wonen - Leven op het Drentse platteland

Onze ervaring is dat het werken op een bedrijfsmatig bedrijf en het letterlijk wonen in een natuurlijke omgeving van goede invloed is op het sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden van onze bewoners.

Uitgaand van de mogelijkheden en bewust van eigen beperkingen krijgen onze bewoners mogelijkheden tot deelname aan activiteiten op het gebied van wonen, werken, en vrijetijdsbesteding.

Wij zetten als gezin onze professionele achtergrond, het agrarische ondernemerschap, de unieke locatie en onze praktijkervaring in om onze bewoners vaardigheden bij het leren, wonen en leven op het Drentse platteland.

Leren: De begeleiding is gericht op een toenemende mate van zelfstandigheid.

Eigen keuzes te leren maken, werkritme op doen en zelfstandig klussen leren uitvoeren, eigen verantwoordelijkheid nemen en het krijgen van een prettig dagritme, structuur en omgang met elkaar. Waar mogelijk wordt er toe gewerkt naar een betaalde baan, of gekeken naar een passende dagbesteding elders.

Wonen: Het leren van vaardigheden m.b.t. zelfstandig wonen, eigen regie voeren in het wonen en helpen waar nodig met administratie, persoonlijke verzorging, koken en corveetaken ed.


Leven: De bewoner leert sociaal om te gaan met elkaar en derden, bezoekers die ook gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast heeft elke bewoner een leef-slaapkamer om een basis aan privacy te ervaren.

De deelnemer krijgt de ruimte om op de ‘Hesselshoeve’ zijn eigen hobby’s te beoefenen en indien nodig een passende dagbesteding/hobby elders te hebben.

Werk

Werkzaamheden op Zorgboerderij 'Hesselshoeve' 

De 'Hesselshoeve' is een efficiënt productiebedrijf, het is belangrijk dat de dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd. De hulpboeren kunnen naar eigen mogelijkheden zelfstandig dan wel met behulp van de zorgboer taken uitvoeren. Het samen een klus klaren, met voldoening op de dag terug kunnen kijken en met elkaar plezier beleven, daar is waar het om gaat bij de 'Hesselshoeve'. Hieronder een opsomming van veelvoorkomende werkzaamheden.
 

Landbouwkundige werkzaamheden:

 • Voeren kalveren/koeien/pinken
 • Koeien halen / pinken omweiden
 • Koeien scheren
 • Assisteren bij het klauwen bekappen
 • Uitmesten hokken
 • Schoonmaken melkrobot
 • Boxen strooien
 • Erf opruimen/vegen
 • Gras maaien/hooien/wiersen
 • Afrasteren
 • Andere landwerkzaamheden

Overige werkzaamheden:

 • Gazon maaien
 • Snoeien
 • Tuinonderhoud
 • Hout zagen met de kettingzaag
 • Hout zagen met de wipzaag
 • Hout kloven met de kloofmachine

De dagbesteding is arbeidsmatig van aard, het gaat om nuttige werkzaamheden die nodig zijn om de koeien, gebouwen en erf te verzorgen en onderhouden

Bijzonderheden

Om te laten weten dat we ook kwaliteit uit willen stralen, hebben we in maart 2011 het evaluatiecertificaat van het kwaliteitssysteem ontvangen. We hebben in maart 2012 het keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ behaald. In 2015 hebben we een audit gehad en behouden we het keurmerk. Sinds april 2017 hebben we ook voor het onderdeel 'wonen' het keurmerk.

Wij zijn deelnemer van Stichting Boer En Zorg In Noord Nederland (BEZINN). Voor het wonen kan de financiering via ZIN (Zorg In Natura), dat brengen wij onder bij Stichting BEZINN.

Dagbesteding kan zowel op basis van PGB (Persoonsgebonden Budget) als via ZIN. 

Samenwerking met andere organisaties

* Woonzorg Hesselshoeve

* Stichting Bezinn

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 16-12-2020

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Akkerbouw
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl