Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Zorgboerderij ’t Spiek is een zorgboerderij even buiten het Brabantse dorp Rijkevoort. Wij bieden dagbestedingplaatsen aan verschillende groepen mensen. Het is een werkplek waar mensen, die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen werken. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, of mensen met psychosociale problemen. Leeftijd is niet van belang; zowel jongeren als ouderen zijn van harte welkom als werknemer.

Mogelijkheden:
Ieder mens heeft een schat aan mogelijkheden. Het hangt vaak van de situatie af welke kwaliteiten iemand ontwikkelt. Op ’t Spiek wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de persoon en houdt men tevens rekening met zijn beperkingen.Ook als je een bepaalde handicap hebt, kun je vele klussen op de boerderij en in huis doen. Je kunt plezier hebben te ervaren dat je nodig bent. Je kunt ontdekken dat je iets voor anderen kunt betekenen en dat je tot meer in staat bent dan je zelf wist. Kortom wij bieden zorg op maat die bij een ieder past, waarbij gekeken wordt naar zijn of haar wensen en mogelijkheden binnen zorgboerderij 't Spiek.

Planten en dieren:
Het werken met planten en dieren, aandeel hebben in het productieproces en onderdeel vormen van een werkgemeenschap kan de volgende meerwaarden bieden voor onze ‘hulpboeren’:

- structuur
- afwisseling
- zorgen en verzorgen
- functioneel en tijdsgebonden werk
- verantwoordelijkheid
- gezonde omgeving
- sociale contacten
- zingeving
- rehabilitatie

Werk

Zorgboerderij 't Spiek biedt een groot aantal werkzaamheden en activiteiten. Er is veel routinewerk zoals de dagelijkse verzorging van het vee, melken, maar ook activiteiten, die wekelijks of maandelijks gepland worden. Zo zijn er natuurlijk ook werkzaamheden die seizoensgebonden zijn en jaarlijks terugkeren.
Door de grote variëteit aan diersoorten zijn wij in staat voor iedere cliënt passende werkzaamheden aan te bieden afgestemd op zijn zorgvraag. Verder zijn er mogelijkheden om industrieel werk te verrichten zoals: sorteren, inpakken, folders verwerken, schilderen, houtbewerking, etc. Daarnaast zijn er huishoudelijke taken en onderhoudswerkzaamheden in en rond het bedrijf.

 

Vervolgens bieden wij ook de mogelijkheid om gedurende enkele dagdelen verschillende arbeidsmatige activiteiten te verrichten op andere locaties (tuinhuizenbedrijf, voetbalvereniging). Dit om het sociale leven en de maatschappelijke integratie ten behoeve van de cliënt te versterken.

Tot slot is er een kas op de boerderij waar we diverse planten kweken. Door activiteiten als: zaaien, poten en stekken ervaart de cliënt hoe het groeiproces van een plant verloopt.

Bijzonderheden

Sinds 2008 staat zorgboerderij 't Spiek als gecertificeerd leerbedrijf geregistreerd. Deze erkenning is getoetst door Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport. Vandaar dat wij doorlopend stagiaires in ons team werkzaam hebben die op ons bedrijf hun stageperiode invullen.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 13-05-2020

Gestart in

2007

Aangesloten bij

 • ZLTO

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Visuele beperking
 • Auditieve beperking
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • Verslaving

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl