Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Gastvrijheid

Wie zijn we?

Wij zijn Ad, Karien en Hein Hendrikx. Al enige jaren hebben we op kleine schaal een zorgboerderij, genaamd “De Gastvrijheid” deze kleinschaligheid staat bij ons hoog in het vaandel.

De Gastvrijheid biedt zorg op maat voor dagbesteding, logeeropvang en wonen. 

Zo komen doorgaans kinderen op woensdagen en zaterdagen en is de overige midweek voor volwassen. Toch is er ook veel naschoolse opvang

De logeergroepen zijn doorgaans voor de kinderen/jongeren.
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste groepjes van max. 6 kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met niveau en leeftijd. Zo weet u met wie en onder welke omstandigheden uw kind bij ons verblijft.

Wij zijn géén productiebedrijf, deelnemers worden spelenderwijs, educatief dan wel gastvrij betrokken bij het verzorgen van onze dieren, onderhoud van tuin en erf en allerlei andere werkzaamheden


Het werk

Gewoonlijk worden er in de ochtend briefjes getrokken met klusjes. Deze zijn duidelijk omschreven en bovendien is altijd een helpende hand in de buurt.

Klusjes bestaan uit verzorgen van: paarden, koeien, varkens, schapen, geitjes, kippen, kalkoenen, pauwen, hond en katten.
Maar ook helpen in de kas en het onderhoud aan moestuin en gebouwen behoren tot de werkzaamheden.

Als dit met z'n allen geklaard is, gaan we 's middags iets leuks doen. Dit leuks is zeer gevarieert. Meer info zie onze site


Wat nog meer.

“De Gastvrijheid” biedt professionele dagopvang en weekendopvang van vrijdag tot zondagmiddag, maar ook vakantieopvang voor deelnemers in de leeftijd van 4 – 67 jaar.

Wij maken bewuste keuzes in onze planning omtrent de diverse doelgroepen en leeftijden. Dit om de veiligheid, structuur en regelmaat te behouden.

“De Gastvrijheid” is bedoeld voor deelnemers met gedragsproblemen, (licht)verstandelijke beperking of die om wat voor rede dan ook zijn vastgelopen.

Meer informatie zie onze site.


Jaar van opening

Wij zijn in 2005 als zorgboerderij gestart.