De Federatie Landbouw en Zorg zorgt voor de behartiging van de belangen van zorgboeren én cliënten. De zorglandbouw ontleent veel van haar kracht en kleur aan het ondernemerschap en de passie van de zorgboerinnen, -boeren en hun vele medewerkers en vrijwilligers. En juist in de zorg, waar wetgeving en marktregels vaak zijn gebaseerd vrij grootschalige aanbieders, is het van belang om samen te werken. Dat gebeurt vooral op regionaal niveau, maar sommige zaken moeten op landelijk niveau geregeld worden. En daar staat de Federatie voor.

Waar regionale organisaties zorgboeren ondersteunen in hun contacten met bijvoorbeeld gemeenten en zorgloketten, houdt de Federatie Landbouw en Zorg zich bezig met landelijke organisaties. Zoals de ministeries van VWS en LNV, het groene onderzoek en onderwijs (zoals de HAS en Wageningen Universiteit en Research), de Inspectie Jeugd en Gezondheid, koepels van cliëntenorganisaties, LTO en de VNG. Ook zorgt de Federatie voor algemene bekendheid van het fenomeen zorglandbouw en de betekenis ervan. Bijvoorbeeld door middel van het uitnodigen van Kamerleden, Directeur-generaals en ministers, het uitsturen van persberichten en het bijhouden van deze website.  

Enkele successen:

  • Er was en is er veel discussie over het bouwen van extra woningen op het platteland. De verenigde zorgboeren onder de FLZ hebben er samen voor gezorgd dat het aanbieden van woonzorg wordt gezien als maatschappelijke voorziening en niet als wonen. Dus dat er geen woonbestemming voor nodig is.
  • Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is behouden en vastgesteld als recht. Deelnemers en zorgboeren kunnen zich beroepen op een recht op keuzevrijheid en daarmee op budget, ook waar gemeenten dit liever anders en vaak grootschalig organiseren.

Imago blijven bewaken 

De Federatie is trots op de diverse en sterke sector die de zorglandbouw is. Mooie verhalen helpt ze graag de wereld in. Omgekeerd kan er echter best eens iets misgaan, waardoor het imago van de sector wordt aangetast. Om dat te voorkomen, zoeken wij als Federatie (en dat zijn wij samen met al onze leden) naar een manier om gezamenlijk voor een bepaald concept en bijbehorende kwaliteit te staan, zonder de creativiteit en eigenheid van zorgboerderijen te beperken. Daarvoor is er het keurmerk, worden er steeds meer scholing en cursussen aangeboden vanuit de regio's en is er het project Kracht van de Zorglandbouw voor kennisuitwisseling en innovatie.