Erve Knippert

Wie zijn we?

Over Erve Knippert

Erve Knippert is gestart in 2001 als eerste zorgboerderij in Nederland voor ouderen. Vijftig plussers met een lichamelijke, geestelijke en/of verstandelijke beperking kunnen genieten van deze unieke vorm van dagzorg in de natuur. Door jarenlange ervaring beschikt Erve Knippert over een zeer ruim aanbod van activiteiten en een vast, deskundig team van zorgprofessionals. 

Onze missie
Het bieden van een zinvolle, plezierige dagbesteding voor ouderen in een landelijke omgeving ter bevordering van de zelfredzaamheid en sociale contacten alsmede het ontlasten van mantelzorger(s).

Onze visie
Wensgerichte zorg verlenen vanuit aandacht en betrokkenheid door uit te gaan van datgene wat een deelnemer graag wil en als belangrijk ervaart. Meebeleven van het gewone dagelijkse leven in een huiselijke sfeer. De boerderij is en blijft uitgangspunt en inspiratiebron bij alle werkzaamheden.


Het werk

Men mag meehelpen, maar ook alleen meegenieten is mogelijk.

Dieren
Verzorgen van jongvee, schapen en veel soorten kleindieren.

Onderhoud en tuinwerkzaamheden
Timmer- en schilderwerkzaamheden. Onderhoud sier- en moestuin.

Huishoudelijke activiteiten
Koken, bakken, verwerken van groentes en fruit van eigen erf.

De werkzaamheden zijn seizoensgebonden en daardoor zeer afwisselend. Door de grote variatie in werkzaamheden wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en voorkeuren van iedere individuele deelnemer.


Erve Knippert onderscheidt zich door

  • Dagzorg in een natuurlijke omgeving
  • Deskundige zorgprofessionals met ruime ervaring in de ouderenzorg
  • Korte lijnen en nauw contact deelnemer en mantelzorg
  • Dagelijks een warme maaltijd gemaakt van seizoensgebonden producten; vers van het boerenerf

Jaar van opening

Wij zijn in 2001 als zorgboerderij gestart.