Miklath, Enter
John en Paulien van Rijn, Zoeterwoude
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Balstien, Bontebok
Zorgboerderij De Gaegelpolle, Oosterwolde

Deelnemers op een zorgboerderij

Uitrusten van het harken op zorgboerderij 'Erve Meijerinkbroek' in Haaksbergen (Overijssel)Er zijn zorgboerderijen voor:
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met psychische of sociale problemen
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • (Ex-)verslaafden
 • (Ex-)gedetineerden
 • Dementerende ouderen
 • Ouderen
 • Mensen met autisme
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel (n.a.h.)
 • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden
 • Leerlingen uit het speciaal onderwijs
 • Mensen die burn-out zijn geraakt

Sommige boerderijen richten zich specifiek op een bepaalde groep mensen. Er zijn ook zorgboerderijen die bewust kiezen voor een 'mix' van doelgroepen. In de praktijk blijkt dat dit vaak verrassend goed werkt. Zo zien we bijvoorbeeld dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een verslavingsachtergrond vaak heel goed samen kunnen werken en veel van elkaar kunnen leren.